×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:
De senaste 5 videona.

Grillkväll i Baronbackarna med Kommunistiska partiet.


Tillsammans är vi starka.


Örebro i framkant när det gäller krisberedskapen.


En liberal visionsbudget.


Du hitter fler videos under menyn Video.


  Publicerat: 2017-11-23  

Wasa S-förening, en aktiv 40 åring.

Wasa S-förening, en aktiv 40 åring.

Wasa S-förening firade 40 år med en festlig kväll för medlemmar och speciellt inbjudna gäster i lördags och det var nästan på dagen 40 år sedan föreningen bildades.
Kvällen innehöll förutom mat och mingel, musik och flera olika tal men det viktiga var nog egentligen att få en chans att träffas under lite festligare former.


© 2018 Johan Gullberg - knytpunkt.com
25 Klickbara bilder.

Wasa S-förening firade 40 år med en festlig kväll för medlemmar och speciellt inbjudna gäster i lördags och det var nästan på dagen 40 år sedan föreningen bildades.
Kvällen innehöll förutom mat och mingel, musik och flera olika tal men det viktiga var nog egentligen att få en chans att träffas under lite festligare former.

En aktiv förening som hunnit med mycket.

Att en förening fyller 40 brukar ju kanske inte firas utan det brukar krävas 10 år till men varför inte ta tillfället i akt och få ställa till med en fest för sina medlemmar, det verkade vara så som styrelsen i Wasa tänkte och med tanke på den trevliga stämningen som var hela kvällen så tänkte de helt rätt.
De som kom var på bästa tänkbara humör och det såg ut som att det var många olika samtal som pågick runt borden, en hel del politik blev det säkert eftersom de är med i en socialdemokratisk förening, inledningen med trubaduren Jonas Amcoff.
Föreningen har hunnit med att se kommundelsnämder komma och gå, Olaituneln har både byggts och fått övervakningskamera nu handlar det om utvecklingen av Hertig Karls Allé, och mycket har hunnit hända mellan dessa olika skeenden där Wasa S-förening varit aktiva och drivit i och på utvecklingen som skett i stadsdelen sedan den där novemberdagen 1977.

Det fanns representanter för både riksdag och arbetarkommunen på plats och både Eva-Lena Jansson, riksdagsledamot, och Gun Carlestam Lewin representant för arbetarkommunen sa i sina tal att Wasa S-förening är en väldigt aktiv förening med ordentliga rutiner i sitt arbete och det gör att de är en lokalförening som andra föreningar kan se upp till.
Eva-Lena Jansson sa bland annat i sitt tal att medlemmar i Wasa föreningen är duktiga på att påminna henne om att driva frågor, till exempel frågor om funktionsnedsättningar eller bostadspolitiken och de fyller en viktig funktion för de som sitter i Riksdagen och ska skapa lagar och regler för samhället.
- Den här föreningen betyder ju också väldigt mycket för oss som är förtroendevalda, vi kommer liksom inte undan, det är det som är poängen med att vara aktiv i en förening, därför att om jag blir riksdagsledamot och inte är aktiv i en förening, inte deltar föreningslivet, var ska då påfyllnad komma, för riksdagen blir ju som en ostkupa, sa Eva-Lena Jansson.

Ingen födelsedag utan presenter.

Arbetarkommunens representant Gun Carlestam Lewin delade ut den första presenten och det var förutom blommor en ordförandeklubba.
Gun Carlestam Lewin berättade efter överlämnandet att det är en tradition i arbetarkommunen att ge bort just en ordförandeklubba i present och klubban har då också en inskription som berättar att klubban hör till Wasa s-förening.
Wasa S-förening är en förening som Gun Carlestam Lewin har mycket höga tankar om, hon är själv ordförande i city s-förening och där har de problem med en hög medelålder som gör att de har lite svårt att till exempel kunna knacka dörr och liknande aktiviteter, därför letar de efter alternativa sätt att jobba på men det är inte enkelt att locka nya medlemmar.
Wasaföreningen har redan inarbetade rutiner och deras medlemmar har flera med lång politiskt engagemang och det är ju något som Gun Carlestam Lewin önskade fanns även i cityföreningen.
- Många har ett väldigt långt engagemang och har varit aktiva väldigt länge i föreningen, vi har inte riktigt samma situation utan vi har märkt den här generations skiftet mer hos oss, sa Gun Carlestam Lewin.

En bok och en donation.

Anna Hedström representerade två olika lokalföreningar, Örebro socialdemokratiska kvinnoklubb och Rosta-Örnsro S-förening.
Rosta-Örnsro S-förening är mycket äldre än Wasa men Anna Hedström berättade att när hon engagerade sig i politiken i Örebro så hörde hon mycket om just Wasas arbete och därför så valde Rosta-Örnsro att inte ge en fysisk present utan de gav bort en donation till Palmecentret och dess arbete för demokrati, mänskliga rättigheter och fred eftersom det är frågor som de förknippar med Wasa föreningen.
Örebro socialdemokratiska kvinnoklubb gav bort en bok, Kata Dalströms biografi och anledningen till att det blev en bok var att det inte kändes rätt att ge blommor eller liknande utan den boken var mycket mer i Wasa S-förenings anda.
- Jag tror inte att ni behöver den, men jag tror att det ändå är en bok som är Wasa helt enkelt, sa Anna Hedström.

Stipendieutdelning till Vi vill alla.

Sedan 2013 delar Wasa S-förening ut Mona Rixons stipendium och i år så var det Vi vill alla som fick stipendiet och den här ideella föreningen fick ett dubbelt stipendium så summan blev 20 000 kronor.
Stipendiet delas ut till verksamheter som arbetar i Mona Rixons anda och Torgny Larsson berättade innan utdelandet av stipendiet att Ramona Bonin är föreningens garantikontrollant för att de som får stipendiet verkligen arbetar i Mona Rixons anda.
Ramona Bonin kontrollerar alla som får stipendiet och Vi vill alla fick högsta betyg av henne och hon tyckte så mycket om verksamheten att hon kan tänka sig att själv bli volontär hos dem.
Med enkla medel och stor entusiasm har kvinnor från olika kulturer engagerat sig i flera meningsfulla projekt, ett av dem har uppmärksammats på senare tid, ett nyetablerat samarbete med möbelvaruhuset IKEA, språkutveckling, integration och samhällskunskap i praktiken präglar föreningens aktiviteter slutmålet är att projektet ska utvecklas till egen försörjning, så löd motiveringen till stipendiaterna och förutom pengarna så fick de ett diplom att hänga på väggen i deras lokal i Vivalla.

Mona Rixon.

Det var rätt så mycket prat om Mona Rixon den här kvällen när stipendiet till hennes minne delades ut och vi fick en intervju med Ramona Bonin som var ungdomskamrat med Mona Rixon och som är den som ser till att stipendiaterna lever upp till de värderingar som Mona Rixon hade.
Det Ramona kommer ihåg mest av Mona Rixon är hennes ideologiska skarphet och att hon inte var beredd att kompromissa bort de ideal hon levde efter.
Mona Rixon var engagerad i folkbildning av olika slag och i sitt arbete som SFI lärare så hade hon möjlighet att träffa många som kom till Sverige i vuxen ålder och det var också något hon var intresserad av.

Inte någon slentrian i valet av stipendiater.

Ramona Bonin berättade att hon tycker att det är viktigt att stipendiaterna verkligen lever upp till de ideal som Mona Rixon hade och att det inte går slentrian i hur de väljer vilka som ska få stipendiet. Värderingarna som Mona Rixon hade och levde efter och projektet Vi vill alla i Vivalla är ett projekt som Mona Rixon säkert skulle ha uppskattat, Ramona var på besök själv hos föreningen och blev så imponerad av deras arbete att hon som pensionär mycket väl skulle kunna tänka sig att ställa upp sim volontär eftersom de har en ordentlig bas att stå på inför framtiden och sedan att de hjälper kvinnor som kommit till Sverige med integration är något som Mona Rixon skulle ha uppskattat sa Ramona Bonin.
- Jag känner liksom på mig när hon skulle ha sagt så här, ja Ramona det där var ett bra val, sa Ramona Bonin.

Små lokala föreningar är viktiga.

Vi fick också en intervju med Torgny Larsson ordförande i Wasa s-förening och han berättade att lokala föreningar är viktiga dels så når de ut till människor på ett helt annat sätt an vad den stora gör, medlemmarna i Wasa s-förening är kända i Wasastan och får därför en helt annan inblick i sitt område, de företagare som finns i Wasastan vet vem de ska vända sig till om det är något som de inte gillar i företagsklimatet och sedan att Wasa s-föreningsmedlemmar har många tunga politiska uppdrag både i Örebro kommun, Regionen och i Riksdagen gör ju att de som har företag i Wasastan vet vilka kanaler de ska använda sig av.
- Alltså vi är kända i näringslivet, jag menar nu hade vi lotteriet från fyra lokala företag och de vet att vi finns, tycker de att vi behöver förbättra näringslivsklimatet i Wasastan och göra saker då vänder de sig till oss, sa Torgny Larsson.

Litet område i ett stort sammanhang.

Torgny Larsson berättade att även om Wasastan är ett rätt litet område i Örebro så betyder ju inte det att föreningen bara ägnar sig år små frågor utan de brukar lyfta blicken och se den större bilden, gäller det att få till ett bad i Väståparken så gäller ju inte den frågan bara parken utan den handlar om att få Svartån badbar och hur man går tillväga för att rena vattnet från utsläpp från till exempel åkermark som finns längs vägen.
En av föreningens viktiga frågor just nu det är att det ska fortsätta sås blommor på Hertig Karls Allé även nästa sommar eftersom den långsiktiga lösningen verkar ta lång tid att få fram.
Blommorna berättade Torgny Larsson är viktiga eftersom de lockar in djur och insekter till staden och den gröna lungan som Hertig Karls Allé är är viktig för Wasastan.
- Man ju med beslutet vad som ska bli långsiktiga beslutet på Hertig Karls Allé om ingen annan strör fröer på Hertig Karls Allé i allén där, då gör vi det det, sa Torgny Larsson.


Tillbaka

Kommentarer:

Lämna en kommentar