×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:
De senaste 5 videona.

Grillkväll i Baronbackarna med Kommunistiska partiet.


Tillsammans är vi starka.


Örebro i framkant när det gäller krisberedskapen.


En liberal visionsbudget.


Du hitter fler videos under menyn Video.


  Publicerat: 2017-11-09  

Fredrik Malm (L) besökte fritidsgården i Varberga.

Fredrik Malm (L) besökte fritidsgården i Varberga.

Fredrik Malm, Liberalernas talesperson för integrations- och migrationsfrågor, var under tisdagskvällen på besök i Örebro och de lokala Liberalerna hade arrangerat ett öppet möte på Varberga fritidsgård.
Mötet lockade inte så många deltagare men de som var med var desto mer intresserade och frågestunden efter Fredrik Malms anförande hade många och varierande frågor.


© 2018 Johan Gullberg - knytpunkt.com
2 Klickbara bilder.

Fredrik Malm, Liberalernas talesperson för integrations- och migrationsfrågor, var under tisdagskvällen på besök i Örebro och de lokala Liberalerna hade arrangerat ett öppet möte på Varberga fritidsgård.
Mötet lockade inte så många deltagare men de som var med var desto mer intresserade och frågestunden efter Fredrik Malms anförande hade många och varierande frågor.

Integration handlar om många olika frågor.

Fredrik Malm är Liberalernas talesperson i integration och migrationsfrågor och han anförande visade på hur stort och komplicerat ämne det är.
Föredraget hade egentligen tre huvudämnen men det blev lite utsvävningar också, först så var det vikten av att nyanlända måste ut på arbetsmarknaden mycket snabbare än vad de blir idag och speciellt när det gäller nyanlända kvinnor.
Ämne nummer två var vikten av att alla nyanlända förstår hur Sverige fungerar och att vi inte på något sätt får acceptera hedersförtryck av något slag.
Sista ämnet under föredraget var att hela Sverige måste kännas tryggt och att det behövs fler poliser ute i samhället men också fler och tidiga sociala insatser i utsatta områden för att på sikt öka tryggheten.

Arbetslösheten sjunker men det finns en stor skillnad.

Arbetslösheten i Sverige ligger idag på 7,4 procent men om man tittar på utrikesfödda så är den siffran 22 procent och om vi ska kunna klara integrationen så måste siffran för de utrikesfödda sjunka och 22 procent är för hela gruppen av utrikes födda men Fredrik Malm sa att inom den gruppen så är skillnaden mellan kvinnor och mäns sysselsättning stor och det måste också förändras.
En anledning till att det är så mycket högre arbetslöshet bland utrikes födda beror enligt Fredrik Malm på att vi i Sverige har rationaliserat bort de enklare jobben eftersom tanken har varit att vi ska konkurrera med kunskap och en hög nivå på det vi gör, men när det kommer till utrikesfödda så finns det en stor del som inte har den utbildning som vi kräver och därför måste det nu skapas fler enkla jobb så att de kan ta sig in på arbetsmarknaden.
- Jag menar att det är absolut nödvändigt att skapa enklare jobb för att det ger människor en biljett in i det svenska samhället, en biljett in på den svenska arbetsmarknaden, sa Fredrik Malm.

Hederskultur måste motarbetas.

Fredrik Malm ägnade del två åt att prata om hederskultur och han sa bland annat att hederskulturen var något som vi i Sverige började diskutera efter mordet på Fadime Sahindal och Pela Atroshi i början på 2000-talet.
Hederskulturen drabbar både pojkar och flickor och den kulturen skiljer sig mycket mot den kultur som vi har i Sverige där individen står i centrum, men han sa också att det svenska systemet är rätt ovanligt ute i världen, individen är oftast inte i centrum utan det är kollektivets bästa som står i centrum.
När det kommer till krigsdrabbade länder så har många fortfarande länder som är präglade av klansamhällen och det som lätt händer när de människorna kommer hit är att deras värderingar krockar med våra svenska värderingar och det är rätt så självklart att det blir så.
För att integration i det svenska samhället ska fungera så behöver de nyanlända acceptera våra svenska värderingar så som att alla människor har lika mycket värde eller att vi inte accepterar månggifte eller andra traditioner som strider mot våra värderingar och det betyder också att vi måste reagera kraftfullt när vi upptäcker att hederskulturen fortsätter även här och att våra lagar och regler gäller även de som har kommit hit med både skyldigheter och rättigheter.
- Om Sverige inte klarar av att se till att alla människor i vårt land omfattas av den här tryggheten och säkerheten man ska ha här även flickan som tvingas bära slöja eller kvinnan som får höra av sin man att du får bara simma med andra kvinnor vi sviker de mest utsatta om inte vi hävdar de här principerna extra tydligt, sa Fredrik Malm.

Sverige måste bli tryggt.

Idag finns det trygghetsproblem i vissa områden i vårt land och Fredrik Malm berättade om en butiksägare stänger sina små butiker för att de ständigt råkar ut för skadegörelse och inte har råd att betala försäkringspremier längre, det här måste få ett slut och Fredrik Malms lösning var att det måste finnas fler poliser ute i samhället och det räcker inte bara med att utbilda fler poliser utan poliser som har slutat behöver också lockas tillbaka till yrket.
Det är inte bara fler poliser sm är lösningen utan det behövs också fler sociala insatser i de mest utsatta områdena och fler och tidigare insatser för ungdomar som börjar hamna snett i livet.
- Min uppfattning är att den svenska staten måste garantera säkerhet och trygghet för alla invånare i Sverige, sa Fredrik Malm.

Nöjd med kvällen.

Vi fick en intervju med Fredrik Malm efter mötet och han berättade då att han var nöjd med mötet och att det blev långa diskussioner i slutet.
Fredrik Malm ansvarar för frågor om migration och integration i Liberalerna och det är ju ämnen som går in i många andra ämnen så han anser att en politiker behöver ha rätt bred kunskap om sina ämnen och förstå samhället i stort och inte bara kunna en specifik sak.
När det gäller integrationsfrågor så berättade Fredrik Malm att de har flera förslag men ett av de viktigaste är att skapa fler enkla jobb och just jobben är den viktigaste frågan eftersom det är så mycket som hänger på att nyanlända kan försörja sig själva.
- Fler människor som är födda i andra länder måste få jobb i Sverige, man kommer liksom inte runt det, om inte fler människor får jobb då klarar vi inte av alla andra utmaningar vi har, sa Fredrik Malm.

Flera förslag på bättre integration.

Liberalerna har flera förslag på hur det går att förbättra integrationen berättade Fredrik Malm, förutom fler enkla jobb så vill de införa ett språktest eftersom det är svårt att integreras i ett samhälle om du inte kan språket men det som är viktigast efter jobben det är tryggheten i samhället. Det ska vara lika tryggt i hela Sverige och ett sätt är att ha en synlig polis, men enbart poliser räcker inte det behövs också sociala insatser berättade Fredrik Malm och det är viktigt att vi tar tag i de områden där det finns stora utmaningar och där det brister av olika slag, där måste tryggheten återupprättas.
- Man kan inte sätta 13 och 14åringar i fängelse utan då måste man ha mycket större sociala insatser som betyder samverkan mellan skola, polis och familj till exempel, sa Fredrik Malm.


Tillbaka

Kommentarer:

Lämna en kommentar