×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:
De senaste 5 videona.

Grillkväll i Baronbackarna med Kommunistiska partiet.


Tillsammans är vi starka.


Örebro i framkant när det gäller krisberedskapen.


En liberal visionsbudget.


Du hitter fler videos under menyn Video.


  Publicerat: 2017-10-28  

Samordnaren mot våldsbejakande extremism på besök i Örebro.

Samordnaren mot våldsbejakande extremism på besök i Örebro.

Under torsdagen var Anna Carlstedt, nationell samordnare mot våldsbejakande extremism, på besök i Örebro och då hölls det en stor träff på City konferenscenter med deltagare som arbetar med frågan i Örebro län.


© 2018 Johan Gullberg - knytpunkt.com
2 Klickbara bilder.

Under torsdagen var Anna Carlstedt, nationell samordnare mot våldsbejakande extremism, på besök i Örebro och då hölls det en stor träff på City konferenscenter med deltagare som arbetar med frågan i Örebro län.

Besöker alla län i landet.

Anna Carlstedt besöker under året alla län i Sverige och det är Länsstyrelserna som har en sammankallande roll för att samla så många aktörer som möjligt på utbildningsdagarna.
På pressträffen under torsdagen inledde Landshövding Maria Larsson med att presentera de som var med på pressträffen och Maria Larsson sa också att Örebro har en lång historia av samarbeten och förebyggande arbete, därför finns det redan flera olika nätverk som till exempel det interreligiösa, interkulturella rådet som har funnits i många år redan och har en etablerad struktur för att kunna ta tag i den här typen av problematik.
- Det är ju en av de här sakerna som jag tycker är fantastiskt med Örebro, vi har en problematik att adressera men vi har också en tradition utav ett väldigt gott samarbete och mycket utav förebyggande insatser som har skett sedan lång tid tillbaka, sa Maria Larsson.

Örebro är en förebild.

Anna Carlstedt sa under pressträffen att det som är lite speciellt med att komma till Örebro är att de ofta har Örebro som ett bra exempel när de är ute i övriga landet och träffar kommuner så då är det extra roligt att få komma hit och träffa de som faktiskt arbetar i frontlinjen här.
Det som gör Örebro så speciellt är att det här är ett sådant tryck i motkrafterna till de våldsbejakande extremistiska rörelserna och att de arbetar så bra både med det breda förebyggande arbetet och när något väl händer.
Kunskapshuset i Örebro får också beröm av Anna Carlstedt eftersom de samlar kompetens från ibland oväntade håll så som fastighetsbolag.
- Samarbetet i Örebro är väl utvecklat och de träffas regelbundet och ofta om man jämför mot andra ställen i landet och det gör att de är väl rustade när något väl händer, sa Ana Carlstedt.

En viktig demokratifråga.

Arbetet mot våldsbejakande extremism är viktigt för demokratin berättade Anna Carlstedt sen att arbetet ser olika ut i olika kommuner är inte så konstigt eftersom utgångsläget och förutsättningarna ser olika ut.
Nätverk är något som är viktigt i arbetet, de som arbetar i små kommuner behöver andra som de kan bolla tankar och idéer med, plus att när något händer så är det viktigt att se inte känner att de är ensamma i arbetet.
Nu inför valåret så sa Anna Carlstedt att det ser mörkt ut och rapporterna om tjänstemän och politiker som lämnar sina uppdrag på grund av hot blir allt vanligare, journalister har inte heller klarat sig från hotbilden och det börjar finnas en tvekan om vad man kan skriva om och hur man ska skriva för att man inte orkar med alla hot som kommer.
Politiker vågar inte debattera vissa frågor för att de då vet att hoten kommer och det är ett stort hot för demokratin i landet och där är stöd från kollegor och chefer är jätteviktigt här.
- Jag kan inte skriva om de här frågorna som jag är jätteengagerad i på sociala media för att det går inte, ofta är man inte rädd för egen del utan det finns ett enormt civilkurage och mod men man säger att jag pallar inte att utsätta mina anhöriga för det här, sa Anna Carlstedt.

Problematik med samma rötter.

Fredrik Malm, kommunpolis, berättade lite om bakgrunden till det nära samarbetet i Örebro och det startade för hans del ordentligt under 2013 när terrorbilden dök upp, men även tidigare så hade han arbetat med hedersrelaterat våld men när terror bilden dök upp så kunde han se tydliga paralleller med den och med det hedersrelaterade våldet och därför såg han vikten av att bygga stabila samarbeten som kan ta tag i problem som dyker upp istället för att starta nya projekt för varje sak, samarbetet måste vara integrerat i et dagliga arbetet och det skapar en trygghet i samarbetet.
- Vi måste rigga en samverkansform som kan ta sig an det och inte hitta på nya saker för varje enskild företeelse för då kommer det bara bli en fluga som går över och så måste man börja om på nytt och börja om på nytt, sa Fredrik Malm.

Nationella samordnarens roll.

Vi fick en intervju med Anna Carlstedt efter pressträffen och då berättade hon att hennes uppdrag är att koordinera arbetet mellan många olika myndigheter och organisationer.
Det finns 18 olika myndigheter som på något sätt arbetar mor våldsbejakande extremism så det är inte bara polisen och SÄPO utan Barnombudsmannen och skolverket är involverade i det arbetet och när det är så många olika som arbetar med samma frågor utifrån sina respektive verksamheter så behövs det någon som ser till att allt fungerar som det ska.
Det är inte bara myndigheter utan det gäller också föreningsliv och alla andra aktörer som engagerar sig i den här frågan och eftersom arbetet mot våldsbejakande extremism måste föras på flera olika plan och av väldigt många olika aktörer så är det viktigt att det finns en spindel i nätet som kan underlätta samarbetet.
- Sedan jobbar ju vi också tillsammans med civilsamhället, alltså föreningslivet som gör väldigt värdefulla saker, se hur man kan stötta det arbetet och sedan om man kommer ner lokalt då så handlar det om att vi jobbar tillsammans med våra kommuner, sa Anna Carlstedt.

Örebro är ett bra exempel.

Anna Carlstedt berättade att hon ofta lyfter fram Örebro i övriga landet för att samarbetet mellan myndigheter och andra aktörer fungerar så bra här. Örebro är en av fyra städer som har startat upp ett kunskapshus och det är en pionjär verksamhet och även om det inte är ett fysiskt hus egentligen så är Kunskapshuset till för att samla kompetens och metoder om frågan på ett ställe så att den ska vara enkel att komma åt och de träffas regelbundet och ofta för att dela lägesbilden ur de olika perspektiven.
- Det är det här väldigt nära samarbetet i vardagen mellan polis, socialtjänst, skola, fritid till exempel men också att man vågar här jobba väldigt nära mellan myndigheter och föreningsliv, på ett sätt som skapar förtroende och relationer och som gör det lättare också när det händer riktigt svåra saker som man ju är drabbad av i det här länet också

Nationella samordnaren försvinner vid årsskiftet.

Vid årsskiftet så upphör utredningen med den nationella samordnaren då det treåriga projektet är över men verksamheten kommer inte försvinna helt eftersom regeringen har beslutat att Brottsförebyggande rådet ska inrätta ett nationellt centrum mot våldsbejakande extremism så det kommer fortfarande att finna en samordnande funktion och hur den kommer att se ut det återstår att se eftersom ansvaret också flyttas över från kulturdepartementet till justitiedepartementet.
- Det betyder också att de här frågorna flyttas då ifrån kultur till justitiedepartementet, men det vi tycker är så bra är ju att man ser att det behövs en samordning i fortsättningen också och att man permanentar verksamheten men också ger lite mer resurser.

Inte ofta de samlas så många.

Vi fick också en intervju med Fredrik Malm, kommunpolis, som berättade att det är inte ofta som hela länets kommuner samlas på träffar så här, men det är väldigt värdefullt att få träffa andra och se hur de jobbar och naturligtvis att få dela med sig med hur de jobbar här i Örebro.
Förra gången som den nationella samordnaren var på besök i Örebro så var det ett rent informationsmöte så var det inte den här gången utan nu har de diskuterat olika scenarier och hur man tar sig an dem.
- Nu är det ju mer, börja tänka själv och ställa upp scenarier och bistå istället, med kunskap på ett annat sätt, sa Fredrik Malm.

Lite skrämmande att Örebro får mycket beröm.

Fredrik Malm berättade att det är naturligtvis jätterolig att deras arbete här i Örebro får beröm och att den nationella samordnaren har Örebro som ett bra exempel men samtidigt så är det lite skrämmande för Fredrik som arbetar här tycker inte att de har kommit så långt och han vet att de har väldigt mycket arbete kvar.
Det de får beröm för är just deras långsiktiga arbete i samarbetet, samarbetet ska in i det ordinarie arbetet och finnas där som en naturlig del.
- Men det jag tror att vi ska framhålla, det vi får beröm för det är att vi försöker få in en långsiktighet, vi försöker få in frågan i det ordinarie arbetet, annars kommer den aldrig att finnas kvar, bygger man upp enskilda nya organisationer runt en specifik fråga, eller ett specifikt fenomen så tenderar det till att bara leva så länge som de eldsjälar som arbetar med det finns och det här är viktigt att det byggs in i ett arbetssätt så jag tror att vi går mot ett samhälle som har nya utmaningar när det gäller demokratin och då måste man ha ett arbetssätt som också möter upp där, sa Fredrik Malm.


Tillbaka

Kommentarer:

Lämna en kommentar