×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:
De senaste 5 videona.

Nytt styre i Örebro kommun.


Energikrisens påverkan på företagen i länet.


Fredrik Persson, miljöns röst i politiken.


Debatt mellan lokala Moderaterna och Socialdemokraterna.


Du hitter fler videos under menyn Video.


 

  Publicerat: 2017-10-23  

Hemlöshetsdagen uppmärksammades på Våghustorget.

Hemlöshetsdagen uppmärksammades på Våghustorget.

Den 17 oktober var det hemlöshetens dag och för elfte året i rad hade nätverket för sociala frågor i Örebro ett arrangemang på Våghustorget.
Under förmiddagen så var det både musik och samtal på scenen förutom att de bjöd på ärtsoppa och macka till alla som ville.

Den 17 oktober var det hemlöshetens dag och för elfte året i rad hade nätverket för sociala frågor i Örebro ett arrangemang på Våghustorget.
Under förmiddagen så var det både musik och samtal på scenen förutom att de bjöd på ärtsoppa och macka till alla som ville.

Nätverk för sociala frågor.

Nätverket för sociala frågor i Örebro är en sammanslutning av olika föreningar som alla arbetar med sociala frågor på något sätt och den här dagen hade flera av föreningarna valt att ha ett informationsbord på Våghustorget, tyvärr så var inte arrangemanget lika välbesökt som det brukar, men det gjorde ju också att de som kom hade större möjlighet att kunna prata lite mer med alla de från föreningarna.
De föreningar som fanns på plats hade alla också en kort stund på scenen för att presentera sin förening och det är rätt så stor skillnad på de olika föreningarna som var med.

Långsiktigt stöd.

En av föreningarna som var på plats var Bostad Först och vi fick en intervju med Anna-Lena Lindqvist som är verksamhetsledare och hon berättade att den stora skillnaden mellan Bostad Först och kommunala insatser är att Bostad Först tänker mer långsiktigt.
De hemlösa som får en bostad genom dem får hjälp och stöd under två år och nio månader, de första nio månaderna bor de på ett andrahandskontrakt och det är lite av en prövotid för att se att de kan klara av en egen lägenhet, efter de första nio månaderna ansöker Bostad Först om att personen ska få ett eget kontrakt och den ansökan görs hos ÖBO eftersom det bara är där som de har lägenheter - Jag tror att skillnaden mot kommunen är att vi jobbar individuellt med varje människa för varje människa är unik, sa Anna-Lena Lindqvist.

Utifrån individens behov.

Den hjälp som Bostad Först ställer upp med för den hemlöse som får sin första egna lägenhet på länge varierar från person till person eftersom stödet är individuellt.
Men det som många behöver hjälp men är att lära sig att bara bo igen, Bostad Först riktar in sig på långtidshemlösa så många har inte haft någon egen lägenhet på 10, 15 år så då är det en utmaning att bara bo berättade Anna-Lena Lindqvist.
Personal från Bostad Först hjälper till med allt som kan behövas och ofta kan det vara vardagliga saker som att boka tvättstuga eller hur man sköter sin ekonomi, behoven varierar från de som klarar sig nästan helt själva på en gång till de som behöver mycket hjälp initialt.
vi kan hjälpa till att följa med till andra myndigheter, det personen känner att den behöver stöd med.
- Vi har minimum en gång i veckan att vi träffar våra boende men vissa kanske vill ha stöd tre gånger i veckan då anpassar vi stödet till det, sa Anna-Lena Lindqvist.

Äntligen en lägenhet.

Pia Spentz fick precis innan arrangemanget på Våghustorget beskedet att hon fått en lägenhet genom Bostad Först och hon var naturligtvis jublande glad över det.
Om två veckor skulle hon få tillgång till lägenheten efter att ha varit hemlös sedan i maj och hon berättade att det som var svårast med att vara hemlös det var det psykiska måendet och hon sa att man mår ju inte bra, Pia som blev hemlös tillsammans med sin man hade också problem med att de ville vara tillsammans och inte behöva dela på sig mer än det var absolut nödvändigt.
För att få vara tillsammans sov de på toaletten som finns på Våghustorget eller så tältade de bara för att få vara tillsammans, men nu så ser framtiden ljusare ut.

Hemlösheten mäts var femte år.

Carina Dahl, ombudsman Verdandi var konferencier under arrangemanget på Våghustorget och vi fick en intervju med henne innan scenprogrammet började.
Carina Dahl berättade då att de organisationer som aktivt arbetar med hemlösa ser inte att den gruppen minskar i Örebro utan verkar i stället öka, men exakt hur det ser ut vet de inte eftersom den senaste undersökningen var för fem år sedan, det ska komma en ny undersökning i mitten av november från Socialstyrelsen och då får de veta om det gissar rätt på att det finns mellan 100 – 150 hemlösa i Örebro.
- Socialstyrelsen släpper en ny undersökning i mitten på november, där man mätte hemlösheten i maj och jag tror inte att det har några bättre siffror än vad det var för fem år sedan, sa Carina Dahl.

Hemlöshet är mer än bara uteliggare.

Carina Dahl sa att det finns all anledning till att uppmärksamma hemlösheten och det är därför de har det stora arrangemanget på Våghustorget varje år.
Arrangemanget är tänkt att sprida information om hemlöshet till Örebroarna för när de flesta tänker på hemlösa så blir bilden en uteliggare, men hemlöshet ser väldigt olika ut.
Det är vanligt att människor flyttar runt mellan kompisar eller får bo hos någon medan de väntar på en lägenhet och sedan att det byggs mycket i Örebro är inget som påverkar gruppen hemlösa eftersom nybyggnationer blir väldigt dyra.
Det har också kommit till nya grupper som blir hemlösa och det är framför allt äldre människor och yngre människor, det här är grupper som det inte talas om när det gäller hemlöshet så därför är det viktigt att visa på att hemlösheten ser olika ut.
- Man har sett att det är unga som bor på härbärget och det är inget bra, sa Carina Dahl.

Eniga om målet men inte vägen dit.

En av huvudpunkterna under arrangemanget var den politikerdebatt som hölls på scenen där Tomas Jennebo var samtalsledare för det var mer ett samtal mellan politikerna än en debatt.
De politiker som var med var Per-Åke Sörman ( C), John Johansson (S), Karolina Wallström (L), Johan Kumlin (M) och Martha Wickström (V).
Alla politiker fick en kort stund att presentera sig själva på och de passade också på att säga att hemlösheten är viktig att bekämpa.
Enigheten verkar vara stor om att hemlösheten är ett stort problem som måste upp prioriteras men hur de vill bekämpa den varierar beroende på vilket parti som representerades. Politikerna var eniga i några få frågor och en av dm var att rörligheten på bostadsmarknaden måste öka.
Teorin är den att om de som idag bor i billigare äldre lägenheter flyttar till dyra nybyggda lägenheter så kommer det att finnas fler billiga lägenheter ute på bostadsmarknaden och på så sätt kommer det att bli enklare för de mest utsatta att få en egen lägenhet.
Enigheten var också stor i att det är en komplex och varierad fråga, när det gäller hemlöshet så måste frågan attackeras från flera olika håll och på flera olika sätt eftersom det är många olika anledningar till att människor blir hemlösa.
- Alla människor har ju rätt till en bostad enligt den konvention som Förenta Nationerna har stiftat, det är vi överens om, vägen dit är lång och det är viktigt att jobba, tror jag, på två olika sätt, dels att förebygga så att människor aldrig hamnar där, dels att det också åtgärda och ge stöd och råd när människor finns där, sa Lennart Bondesson.

Tak över huvudet garanti eller en egen lägenhet.

En av de stora skillnaderna bland politikerna gällde om det ska finnas en tak över huvudet garanti eller om det ska vara en egen lägenhet.
Karolina Wallström och Tomas Kumlin var mycket inne på en tak över huvudet garanti medan övriga partier var mer inne på en egen bostad.
Martha Wickström Vänsterpartiet var den som var tydligast på att det ä en egen lägenhet som gäller och att en tak över huvudet garanti inte är lösningen.
- I Vänsterpartiet ser vi att inte bara tak över huvudet utan en faktisk bostad är jätte jätteviktig, det är därför vi bland annat jobbar i riksplanet med att man ska ändra i socialtjänstlagen på där det bara är tak över huvudet som gäller, men vi ser vikten av att ha en faktisk bostad inte bara att ha någonstans att krypa in, sa Martha Wickström.

Först en bostad.

Vi fick en intervju med John Johansson (S) efter samtalet på scenen och då berättade han bland annat att han tror mycket på det arbete som Bostad först gör, att först får de hemlösa en bostad och sedan börjar man ta tag i de andra problemen som finns, modellen kommer från USA och där har den visat sig vara framgångsrik och just nu tittar kommunledningen på hur de ska kunna stärka satsningen på Bostad Först.
Naturligtvis finns det flera andra åtgärder som också behövs och John Johansson sa att de behöver mer samverkan med Regionen när det gäller missbruksvård samt psykiatrin eftersom hemlöshet är en så komplex fråga så är det många olika saker som måste fungera samtidigt.
- Vi jobbar ju med missbruksvården, vi behöver öka samverkan med regionen om missbruksvården och psykiatrin, vi behöver skapa fler boendeplatser inom socialtjänsten så har vi en, vi pratar om en boendekedja där vi behöver skapa fler stödbostäder och fler sociala hyreskontrakt, sa John Johansson.

Baksidan av samhället.

Karolina Wallström (L) berättade efter samtalet på scenen att hemlösheten tillhör baksidan i vårt samhälle och som politiker kan det vara enklare att arbeta med de fina sidorna och att arbetet för att minska hemlösheten kanske inte är så prioriterat som det borde vara.
Karolina skulle vilja se fler härbärgesplatser så att alla hemlösa som finns i Örebro ska ha tak över huvudet för natten och hon anser att det borde gå att fixa om den politiska viljan finns.
- Vi har 14 stycken härbärgesplatser varje natt och det är säkert en 30 – 40 i kö och det är liksom inte värdigt för en stad som hela tiden utvecklas och har evenemang på evenemang och varumärkesetablerar och bygger nya stora lägenheter, det är klart att det finns pengar till fler härbärgesplatser om man vill, jag hävdar att så måste det vara, sa Karolina Wallström.

Tillbaka

Kommentarer:

Lämna en kommentar