×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:
De senaste 5 videona.

Grillkväll i Baronbackarna med Kommunistiska partiet.


Tillsammans är vi starka.


Örebro i framkant när det gäller krisberedskapen.


En liberal visionsbudget.


Du hitter fler videos under menyn Video.


  Publicerat: 2007-09-25  

Svenska Afghanistankommitten på biblioteket i Vivalla.
Kartbild Afghanistan

Afghanistan grundades 1747 av Ahmad Shah Durrani (1722 - 72), den förste i Sadozai dynastin, som en monarki.
Ahmad Shah valeds till Khan (senare Shah) efter ett nio dygn långt Loya Jirga i Kandahar. En monarki som sträkte sig fram till militärkuppen 1973.

Under en tid låg Afghanistan under brittisk överhöghet och kom att användas som en buffertzon mellan de brittiska och ryska imperierna. 19 augusti 1919 blev Afghanistan en självständig nation och medlemskap i FN kom till 1947.

Till en början efter självständigheten leddes landet av Amanullah Khan.
1929 efterträddes han av Nadir Shah, som mördades av en student 1933.
1933 blev Nadir Shahs son Mohammad Zahir Shah konung en post han behöll till militärkuppen ledd av den tidigare premiärministern Mohammad Sardar Daoud Khan 1973.

Den 27 april 1978 inledde PDPA en blodig kupp som ledde till att Nur Muhammad Taraki blev president i det nyskapade kommunistiska Demokratiska republiken Afghanistan med ett starkt stöd från Sovjet.
Alla partier utom PDPA förbjöds och starka Sovjetiska trupper sändes till Afghanistan för att hjälpa den sittande presidenten. Flera olika grupperingar skapades för att försöka minska beroendet av Sovjet. 1979 var oroligheterna så stora att Sovjet sände in reguljära trupper för att Taraki skulle kunna behålla makten och en mujahedin skapades och beväpnades till stor del med vapen från U.S.A som levererades via Pakistan. Sovjet tvingades dra tillbaka sina trupper 1989 men fortsatte stödja den sittande regimen.
När Sovjetunionen kollapsade 1992 föll också regimen i Afghanistan och den Islamska staten Afghanistan utropades.

Den Talibanska rörelsen tog nu sin form i provinsen Kandahar de södra Afghanistan och vid slutet av 2000 hade de tagit kontroll över närmare 95 procent av landet (den av FN . Efter 11 september attentatet inledde U.S.A ett anfall och talibanregimen föll och genom FN skapades ett interimsråd av 30 medlemmar under ledning av Hamid Karzai, som senare valdes till president i Afghanistans första presidentval.

Idag är Afghanistan en republik under ledning av president Hamid Karzai.
Landet består av 34 olika velayat som styrs av centralt utnämnda guvernörer.

De två huvudsakliga språken i landet är pashto och dari (av många språkforskare ansett som en dialektal form av persiska). Ytterligare ett 30-tal olika språk finns jämsides med dessa.

Måndagen den 24.de september var Afghanistantema på biblioteket i Vivalla.
Anledningen till att Afghanistan fick en måndagskväll var att utställningen Nuristan/Afghanistan - en utställning av Svenska Afghanistankommitten finns att beskåda på Vivallas bibliotek.

Kvällen började med att vi fick se tre olika kortfilmer om tre olika barns vardag i Afghanistan.
Två flickor i små byar och en pojke i Kabul. Filmerna förmedlar en känsla av att Afghanistan är väldigt långt borta och att deras utveckling har stannat av på många områden.

Efter filmerna så höll Harald Holst ett litet föredrag om Svenska Afghanistankommitten där han är Föreningshandläggare.

Anledningen till utställningen är att Svenska Afghanistankommitten firar 25 år i år och det behöver firas på något sätt.
Allt började under juldagarna 1979 när vi hör på radio och ser på tv hur Sovjet unionen går in i Afghanistan och hjälper till med en statskupp i landet.

I början var det några personer över hela landet som tyckte att det var viktigt att händelsen diskuterades och när vi var ute på gator och torg med våra insamlingsbössor var det många som kom fram och pratade och ville göra något mer konkret för att hjälpa till i Afghanistan.

Så 1980 föddes Svenska Afghanistankommitten som är en biståndsorganisation.
Det första vi prioriterade var mediciner och sjukvård, i början blev allt transporterat av åsnor och det var långa vandringar för att komma fram till de otillgängliga byarna. Johan Lagergård som är en läkare från Örebro var med och startade upp SAK:s biståndsarbete i Afghanistan under de tidiga åren.

Efter sjukvård så blev det utbildning och det blev framför allt att starta upp skolor i landet.
När Sovjet lämnade Afghanistan så satt den gamla regeringen kvar och SAK fortsatte sitt biståndsarbete.
Trots att Svenska Afghanistankommitten är en bistånds organisation så har de behållit rätten att ha åsikter och att tala om vad de tycker och tänker.

När SAK hade som mest elever i Afghanistan var det 250 000 och 10 000 lärare men nu har de lämnat över skolor för mindre barn till den Afghanska regeringen och satsar däremot mer på skolor för de lite äldre barnen, bland annat genom att utbilda lärare, som det är stor brist på i Afghanistan.

SAK är även den största organisationen när det gäller att hjälpa funktionshindrade till ett bättre liv.

Det man måste komma ihåg när det gäller en bistånds organisation är att man ska arbeta för att inte behövas längre, nu när den Afghanska regeringen har tagit över vissa skolor så kan vi satsa på andra saker och en av de sakerna är att starta upp skolor i de områden som inte har någon skola alls i nuläget, vi håller även på med bistånd på by nivå, tar reda på vad en by behöver för att göra livet bättre istället för att komma och säga vad vi kan hjälpa till med så kommer vi och frågar vad de behöver hjälp med.

I nuläget så är det svårare att arbeta då läget i landet är mycket farligt, för två år sedan var Harald Holst och reste runt i trakterna sydväst om Kabul, vilket idag skulle vara omöjligt på grund av den stora hotbilden som finns i landet mot västerlänningar.

SAK har även de råkat ut för att deras medarbetare har blivit kidnappade men de har oftast släppts efter en vecka eftersom lokalbefolkningen utövar påtryckningar på kidnapparna, så vår personal har till stor del skyddats av lokalbefolkningen.

Näste talare var Reza Jawid som talade lite kort om Afghanistans historia.
Reza Jawid inledde med att berätta att han kom till Sverige för fyra år sedan och har redan lärt sig Svenska så bra att han har hunnit med att läsa in treårigt gymnasiekompetens och läser just nu på Örebro universitet.

Reza Jawid var en av initiativtagarna till Afghanernas march mot Migrationsverkets beslut om att skicka tillbaka Afghanska flyktingar.
Enligt Reza Jawid gick marschen ganska bra även om de två första dagarna bjöd på ordentligt regn vilket gjorde fler deltagare genomblöta då de hade glömt att ta med sig paraply och regnkläder.

Reza Jawid gick sedan igenom de viktigaste datumen i Afghanistans historia.
Afghanistan grundades 1747 av Ahmad Shah Durrani, som bildade en monarki som klarade sig ända fram till militärkuppen 1973.

1919 blev Afghanistan en självständig nation och landet leddes av Amanullah Khan.
1978 efter en blodig kupp blev Nur Muhammad Taraki president med hjälp av Sovjet.

Talibanerna började i provinsen Kandahar i det södra Afghanistan för att sprida sig över i stort sett hela landet. Att tala om vad Talibanerna är skyldiga till i Afghanistan är onödigt då ni säkert sett om deras agerande i tv och läst om det i tidningar. Talibanerna var inte bra för Afghanistan.
Nu är Hamid Karzai president så som den första demokratiskt valda presidenten i landet.

Kvällen avslutades med att Reza Jawid och Harald Holst tackade för visat intresse och berättade att de har planer på att starta upp en lokalavdelning av svenska Afghanistankommitten i Örebro framöver.

Harald Holst passade även på att berätta att läkaren Johan Lagergård kommer att delta med en bok under bokmässan i Örebro som hålls i början av oktober.


Tillbaka

Kommentarer:

2007-10-19 15:56:12   Av: Harald Holst

Det var jag som tillsammans med Reza Javid var på Vivalla bibliotek och berättade om Afghanistan och Svenska Afghanistankommittén och vårt arbete. Referatet från kvällen är säkert gjort av någon av de trevliga ungomar jag mötte där och det speglar väl det jag och Reza berättade.

Men denna möjlighet till en liten kommentar ger mig en chans att rätta ett litet missförstånd, kanske för att jag inte var tillräckligt tydlig. Det är inte Johan Lagergård som kommer att delta med en ny bok på Bokmässan (i varje fall inte i SAK-sammanhang) utan det är Nina Hjelmgren, journalist ochj författare från Örebro. Hon har besökt Afghanistan elva gånger och gett ut två böcker om Afghanistan. Nina kommer från Afghanistan efter en treveckorsvistelse samma dag som Bokmässan öppnar och kommer på söndagen (25/11) kl 11.30 att ge en direktrapport om utvecklingen i Afghanistan vid ett miniseminarium kl 11.30 (Sal Blanka på Slottet).

Lämna en kommentar