×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:
De senaste 5 videona.

Grillkväll i Baronbackarna med Kommunistiska partiet.


Tillsammans är vi starka.


Örebro i framkant när det gäller krisberedskapen.


En liberal visionsbudget.


Du hitter fler videos under menyn Video.


  Publicerat: 2017-08-14  

Branschskolor ska locka unga till smala utbildningar.

Branschskolor ska locka unga till smala utbildningar.

Gymnasieminister Anna Ekström(S) var under måndagen på besök i Örebro och hon inledde besöket med samtal med kommunstyrelsens ordförande Kenneth Nilsson(S), ordförande i SKL:s beredning för utbildningsfrågor och det var i den rollen som han tog emot gymnasieminister Anna Ekström(S).

© 2017 Johan Gullberg - knytpunkt.com
1 Klickbar bild.

Gymnasieminister Anna Ekström(S) var under måndagen på besök i Örebro och hon inledde besöket med samtal med kommunstyrelsens ordförande Kenneth Nilsson(S), ordförande i SKL:s beredning för utbildningsfrågor och det var i den rollen som han tog emot gymnasieminister Anna Ekström(S).

Helikopterperspektiv.

Kenneth Nilsson berättade att han och gymnasieministern hade fört samtal under morgonen och förmiddagen och han har som sin roll i beredningen för skolfrågor har tagit upp en del strukturproblem som finns i skolan och att det blir ett rätt allmänt samtal eftersom han behöver samtala utifrån en övergripande bild eftersom skolors utmaningar ser olika ut beroende på var i landet de ligger.
Samtalen rör sig på strukturnivå när det gäller skolan och Kenneth var noga med att påpeka att vi alla måste hjälpas åt för att alla skolor ska få möjligheten att ge sina elever den gymnasieutbildning de behöver inför framtiden.
  - Men vi försöker prata om frågorna från ett litet helikopterperspektiv, alltså jag kan inte representera alla kommuner utifrån deras lokala förutsättningar, jag kan prata om frågor på en strukturnivå, ett tråkigt ord men det är det det handlar om, att ha ett helikopterperspektiv och se på vilket sätt hjälps vi åt med att se till att fler klarar sin gymnasieutbildning och att alla kommuner har förutsättningar, alltså att alla lokala städer och även på landsbygden, att alla barn och ungdomar får samma förutsättningar att klara en gymnasieutbildning sa Kenneth Nilsson.

Viktigt att ha koll på skolan.

Anna Ekström berättade att på hennes första dag tillbaka på jobbet efter sommaren så åker hon till Örebro för att sätta sig ned med Kenneth Nilsson och prata skola från ett kommunperspektiv.
Anna Ekström berättade också att det är viktigt för henne att ha koll på vad kommuner tycker om skolan och det är mycket på gång inom skolan just nu.
Lärarbristen är fortfarande stor och här krävs det stora insatser för att få skickliga och välutbildade lärare och med tanke på det så har skolverket nyligen fått i uppdrag att arbeta med skolutvecklingsprogram för att stärka kvaliteten i skolan.

Ett femårigt försök med branschskolor.

Branschskolor är ett försök för att lyckas behålla små smala gymnasieutbildningar som idag kan vara svåra att få till även för större kommuner eftersom elevantalet är lågt, samtidigt som arbetsmarknaden behöver nyutbildad arbetskraft.
Tanken är att gymnasieskolor ska samarbeta med branscher som är i behov av arbetskraft och då ha nationella utbildningar som är både på distans och på en skola.
Anna Ekström berättade att intresset från branschen har varit stort och det här är något hon verkligen ser fram emot.
  - Vi har ett allmänt problem i svensk skola att gymnasiers yrkesprogram får för få sökande och om eleverna bara visste vilka roliga, utvecklande , spännande yrken man kan få när man har gått gymnasiets yrkesprogram och hur bra arbetsmarknadsutsikter det ofta är i de yrkena, sa Anna Ekström.

Ett försök som ska utvärderas först.

Istället för att bara inrätta branschskolor på en gång så inleds de med en försöksperiod på fem år för att se så att det fungerar.
Anna Ekström berättade att den här regeringen hellre vill testa saker innan de permanentar dem för om det inte fungerar så måste de kunna testa något annat.
Små smala yrken är viktiga för den svenska konkurrenskraften och Anna Ekström hoppas att studievägledarna ska bli bättre på att få ungdomar intresserade av yrkesprogrammen eftersom de är viktiga och de kan ge stora möjligheter till arbete efter studenten, men det är viktigt att eleverna får reda på de fördelar som finns med att välja ett smalare yrke.
Branschskolor får fem år på sig innan försöket ska utvärderas och Gymnasieministern sa att hon tror att fem år kommer att vara tillräckligt för att veta om det var ett lyckat försök eller inte.
  - Ja det ett försök som vi sätter igång nu och som ska utvärderas innan vi gör ett stort program, den förra borgerliga regeringen de hade för vana att genomföra jättestora förändringar på mycket kort tid, vi tror mera på att ha ett arbetssätt där man tillsammans med skolans lärare och skolans anställda arbetar lite mer vetenskapligt och lite mer underbyggt och därför så gillar vi att göra olika former av försök och utvärdera innan vi gör det på bred linje, sa Anna Ekström.


Tillbaka

Kommentarer:

Lämna en kommentar