×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:
De senaste 5 videona.

Grillkväll i Baronbackarna med Kommunistiska partiet.


Tillsammans är vi starka.


Örebro i framkant när det gäller krisberedskapen.


En liberal visionsbudget.


Du hitter fler videos under menyn Video.


  Publicerat: 2007-09-24  

Öppet hus på Rådhuset

©2007 - Johan Gullberg - knytpunkt.com
Mellan Sessionssalen och Representantvåningen finns de vackra färgrika fönstren.

©2007 - Johan Gullberg - knytpunkt.com
Sessionsalen där Kommunfullmäktige håller sina möten.
Sedan ett tag tillbaka är mötena öppna för allmänheten.

©2007 - Johan Gullberg - knytpunkt.com
Gabriella Blomgren (MP) tog emot utmärkelsen där Örebro blir den fjärde rättvisemärkta staden i Sverige från Emma Enebog.

©2007 - Johan Gullberg - knytpunkt.com
Kulturskolans elever var på plats för att underhålla besökarna med musik.

©copy;2007 - Johan Gullberg - knytpunkt.com
Gott om åhörare under partiledardebatten.
Sessionssalen var i det närmaste helt fylld under partiledardebatten. De olika partiledarna hade debatten till ära valt att sitta på pallar framför åskådarna.

Under fyra timmar var det öppet hus på Rådhuset i Örebro och det var många Örebroare som passade på att besöka Rådhuset under tiden.

Anledningen till att det var öppet hus var att för ett år sedan var det val och det blev ett maktskifte i Örebro kommun, sen blev Örebro officiellt en Fair trade city där det överlämnades ett diplom till Örebro kommun.

Dagen inleddes med Karin Tellås som frågade ut politiker på en scen utanför Rådhuset. Frågan politikerna fick var hur första året har varit?
Först ut att svara var Staffan Werme från Folkpartiet som sa att det var en större omställning än han räknat med att gå från oppositionsparti till majoritetsparti. Den största förändringen är att vissa dagar går halva arbetstiden åt till att svara på frågor från medborgare oftast via e-post.

När det gäller kontakt med väljare så har Staffan Werme fortsatt att sitta på Wasa konditori varje onsdags eftermiddag och det har han gjort i sju år nu, där kommer han i kontakt med många olika människor , samt att han har en egen blogg på Internet.

Nästa ut att svara på frågan var Lena Baastad från Socialdemokraterna.
Lena Baastad svarade med att det varit ett rätt tråkigt år eftersom Socialdemokraterna hamnade i opposition efter valet, däremot så har det blivit ändringar för henne personligen eftersom hon och Jonas Karlsson nu delar på gruppledarskapet inom partiet. Lena Baastad passade även på att berätta att Socialdemokraterna arbetar för fullt ute bland människor och september är en aktivitetsmånad där de är ute och knackar dörr i olika bostadsområden i stan plus att de har aktiviteter på de olika torg som finns i staden.

Inger Högström - Westerling sa att det gångna året har varit fantastiskt roligt och mycket av hennes tid går åt till att träffa representanter från näringslivet. Många företag är intresserade av att etablera sig i Örebro en av de viktigare punkterna i kontakten med näringslivet är att de vill ha svar på frågor fort därför håller Örebro kommun på att ta fram en serviceplan när det gäller information och service.

Lennart Bondesson från Kristdemokraterna pratade om att det hade varit ett turbulent år när det gäller skolfrågor, turbulensen kom just genom beslutet att lägga ner skolor på Väster i Örebro. På vissa sätt var det en väldigt bra medborgardialog runt skolorna på andra sätt var den mindre bra. Som politiker måste vi ha en helhetssyn på saker vilket medborgarna inte behöver, nästa gång det blir aktuellt att ha en medborgardialog i något ämne måste vi se till att ha mer tid, nu i skolfrågan gick det för fort.

Den yngste av politikerna var Miljöpartiets Gabriella Blomgren som även är tämligen ny i partipolitiken lyfte fram att det kan vara en fördel att vara ny, man ser saker på ett annat sätt och ser nya möjligheter, men samtidigt måste demokrati få ta tid det är inget som går att skynda på.
Samarbetet med Alliansen har fungerat mycket bra och Miljöpartiet får fram sina synpunkter i olika ämnen.

Murad Artin berättade att det varit ett jobbigt år men samtidigt ska Vänsterpartiet vara bäst som opposition. Som opposition är det vårt ansvar att granska de som styr och att ifrågasätta deras beslut, där är Vänsterpartiet duktiga.

Från Centern var det Rasmus Persson som svarade på frågan med att berätta att han har mycket kontakt med de äldre i kommunen och deras anhöriga. Vi som arbetar i kommunen måste med jämna mellanrum fråga oss vilka vi är tillför och bli bättre på att informera och samtidigt förbättra serviceandan inom kommunen.

Daniel Spiik från Sverigedemokraterna tycker inte att de har kunnat påverka så mycket men de kan vara med och diskutera och få fram sina synpunkter vilket är bra.

Klockan 12:00 var det dags att dela ut ett diplom om att Örebro som första stad i Mälardalsregionen har blivit utvald till Fair trade city.

Gabriella Blomgren från Miljöpartiet tog emot diplomet från Emma Enebog som representerar Fair trade eller rättvisemärkt som det heter på svenska.

Emma Enebog började med att hålla ett litet tal där hon talade om nyttan med rättvisemärkt.
Tanken är att genom att handla rättvisemärkt kan vi konsumenter vara med och påverka arbetarförhållanden med mer i utvecklingsländer. Vi kan även påverka ökad respekt för mänskliga rättigheter genom sättet vi handlar på.

Att Örebro har blivit en Fair trade city betyder att Örebro har ett stort åtagande framöver att arbeta för en etisk konsumtion, det gäller att skolor och annan kommunal verksamhet gör etiska inköp där så finns möjlighet.
Arbetet med Fair trade kommer att ledas av en styrgrupp bestående av olika representanter, bland annat från näringslivet, Örebro kommun och svenska kyrkan.

Inne på Rådhuset var det många som passade på att lyssna på partiledardebatten som hölls i Sessionssalen.
Sessionssalen är där som kommunfullmäktige har sina möten.
Debatten handlade om hur de olika partierna vill se Örebro om tio år.
Debatten visade att det finns stora skillnader mellan de olika partierna, Miljöpartiet vill att Örebro Kommun ska ta ett större miljöansvar och bli ledande på den utvecklingen i Sverige eller ännu hellre i hela Europa.

En fråga var hur det ska lösas när det blir fler pensionärer och Centern tycker att det måste till ett större engagemang för volontärarbete, volontärer måste vara beredda att ta över en del av det som stat eller kommuner gör nu.

Efter debatten blev det applåder åt dem som var med och debatterade vilket är ovanligt i Sessionssalen där applåder normalt inte är tillåtna.

I representantvåningen bjöds det på bakelser och kaffe, vilket många uppskattade.
Kulturskolans elever var på plats för att underhålla besökarna med musik.

Många passade på att gå på egna upptäcktsrundor för att få se alla de olika saker som står i huset, mycket av det som finns har blivit skänkt till Rådhuset på olika sätt. Det är roligt att se att Rådhusklockan har fått sin egen plats innanför en av entreerna.


Tillbaka

Kommentarer:

Lämna en kommentar