×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:
De senaste 5 videona.

Nytt styre i Örebro kommun.


Energikrisens påverkan på företagen i länet.


Fredrik Persson, miljöns röst i politiken.


Debatt mellan lokala Moderaterna och Socialdemokraterna.


Du hitter fler videos under menyn Video.


 

  Publicerat: 2016-04-29  

Kärleken är fri, projekt om hederskultur till Örebro.

Kärleken är fri, projekt om hederskultur till Örebro.

Nu under våren 2016 kommer teaterföreställningen Kärleken är fri till Örebro.
Den är bara en del i ett större projekt finansierat av Arvsfonden och drivs av Rädda Barnen.

Örebro Länsteater tar nu över ansvaret för föreställningen och den ska spelas på skolor i Örebro med omnejd, men det här är inte bara en teateruppsättning utan det finns handledarmaterial för lärare och den för också med sig ett brett samarbete med olika aktörer som polis, socialtjänst och andra organisationer.


© 2016 Johan Gullberg - knytpunkt.com
4 Klickbara bilder.

Nu under våren 2016 kommer teaterföreställningen Kärleken är fri till Örebro.
Den är bara en del i ett större projekt finansierat av Arvsfonden och drivs av Rädda Barnen.

Örebro Länsteater tar nu över ansvaret för föreställningen och den ska spelas på skolor i Örebro med omnejd, men det här är inte bara en teateruppsättning utan det finns handledarmaterial för lärare och den för också med sig ett brett samarbete med olika aktörer som polis, socialtjänst och andra organisationer.

Kärleken är fri.

Projektet startade 2014 och håller på till 2017 och starten var i storstadsregionerna men senast var den på turnén i norra Sverige och nu kommer den till Örebro länsteater.
Målgruppen är elever i nian och gymnasiet, tanken är att föra fram en diskussion om hederskultur och hedersvåld och att få ungdomarna medvetna om sina rättigheter.
Michael Cocke konstnärlig ledare på Örebro Länsteater var även regissör för uppsättningen Är kärleken fri och han berättade att första maj kommer Länsteatern i Örebro att ta över projektet.

En hel vecka och inte bara en föreställning.

Michael Cocke berättade att det här är ett stort projekt och det är inte bara att det inte bara kommer en klassrumsteater till skolan utan det här är riktigt teater med kulisser och ljus och allt det som hör till en teater, förutom föreställningen så kommer det vara en hel vecka på skolan där de får besök av processledare, socialtjänsten, polisen och många fler och förutom de som besöker skolan så har projektet också startat en stödchatt för utsatta ungdomar.

Har redan varit här.

Föreställningen har faktiskt redan varit i Örebro för i höstas så var de en hel vecka på tegelbruket och det var väldigt uppskattat och de fick många reaktioner.
Föreställningen består av olika berättelser utan det är sju olika dramatiker som har skrivit var sin kort historia till föreställningen och en del av berättelserna är baserade på egna erfarenheter.

Arbetar med frågan varje dag.

Peter Strand, skolkurator Örebro kommun och Therese Maran gymnasielärare Örebro kommun berättade bland annat att de bearbetade Rädda Barnen för att få hit föreställningen förra året och nu så blev de väldigt glada när de fick chansen att ha föreställningen här i Örebro under några veckor.
Peter Strand berättade att de visste om projektet det handlar om kärlek och det var på det sättet de fick höra talas om teatern Kärleken är fri och de fick hit föreställningen för att de arbetar väldigt aktivt med de här frågorna.
- Vi hade ju jobbat med personal i nästan två år, utbildat personal och hur får vi ut budskapet till eleverna, sa Peter Strand.

Mänskliga rättigheter.

Peter Strand berättade att det handlar om mänskliga rättigheter och egentligen så kan det ingå i alla ämnen i skolan och det är meningen att det ska ingå i undervisningen, men det här var ett väldigt bra tillfälle att ta upp frågorna och få ut dem till eleverna.
Tyvärr så var ju förra årets besök begränsat, det finns ca 4500 gymnasieelever i Örebro och nu när föreställningen kommer tillbaka så kan de nå många fler och de planerar också att de grundskolor som vill ska ha möjlighet att få se föreställningen och då är det årskurs nio som gäller.
Men det är inte bara elever som ska få möjlighet att se Kärleken är fri utan det kommer antagligen att bli föreställningar även för politiker och tjänstemän.

Starka känslor.

Therese Maran berättade att förra året så var det många och starka känslor från de elever som fick se föreställningen och hon uppskattade att scenen är som en arena så att publiken sitter runt scenen, det gjorde att de kunde se eleverna och förra årets föreställning fick en del elever kände igen sig och andra elever fick en inblick i hederskulturen och det är också bra.
Det är också viktigt att ungdomarna får veta vart de kan vända sig för att få hjälp och att de får veta att det finns vuxna som är insatta och förstår problematiken.
- Då såg man ju reaktionerna på många eleverna som kände igen sig, sa Therese Maran.

Vana att fånga upp reaktioner.

David Weiss en av skådespelarna i föreställningen berättade att de har blivit vana vid att hämta in reaktioner från publiken, för efter föreställningen så är skådespelarna kvar och ger publiken chans att vara delaktiga.
Efterarbetet är en viktig del och de brukar få mycket tillbaka av publiken och speciellt förslag på hur man kan undvika den här typen av problem innan de uppstår.
David Weiss har varit med från start och det är ett år kvar så han har fått rutin på det här arbetet nu men även tidigare så var han involverad i hedersfrågor och han sa att han får en egen utbildning inom det här ämnet även om han är utbildad som skådespelare.
- Det var mycket reaktioner vi är ju vana vid att hämta in reaktioner som vi får från vår publik eftersom det är en föreställning som har ett efterarbete, sa David Weiss.

Fler som jobbar med det här.

Medvetenheten om hedersproblematiken har ökat genom åren och David Weiss berättade att det är många fler som arbetar aktivt med de här frågorna idag och speciellt här i Örebro.
Tegelbruket och Beston Kalefa tog han upp som bra exempel tillsammans med Peter Strand. En teater är här och nu och du kan inte gå därifrån på samma sätt som du kan om du tittar på en film och framför allt att ungdomarna kan vara med och diskutera ämnet utan att behöva lämna ut sig själva eftersom det redan finns karaktärer i teatern som diskussionerna utgår ifrån.
- Det är ju väldigt prioriterat i Sverige nu och jag har ju sett hur kunskapen växt under tio års tid när jag först kom i kontakt med de här frågorna, nu så är det liksom levande ute på väldigt många skolor och väldigt många myndigheter jobbar med de här frågorna, sa David Weiss.

Projektet betyder ingenting utan ungdomarna.

Beston Kalefa ungdomscoach Tegelbruket berättade att projektet skulle inte betyda någonting utan ungdomarna och att ungdomarna blir berörda och att de som behöver hjälp får veta att den finns och vart de kan hitta den.
Under förra året när de spelade på Tegelbruket så var det ca 850 ungdomar såg pjäsen då och Beston berättade att de som var mest högljudda och kaxiga blev tysta under föreställningen och det är det som är så bra med föreställningen.
- Gick in satte sig och efter ett par minuter var de tysta som möss allihopa och var helt tagna av pjäsen som verkligen når ut till en, sa Beston Kalefa.

Starka reaktioner.

Beston Kalefa berättade också att han själv som har arbetat med frågan under flera år och själv vuxit upp i den världen blev tagen och det hade han inte räknat med han som kan det här redan men den väckte gamla känslor till liv.
Ungdomarna som efter föreställningen kom och sökte hjälp eller som lämnade föreställningen mitt i och gick ut och grät, det var många som kom och sökte hjälp efter föreställningen och de märkte en stor ökning och det blev väldigt intensivt en period men nu har det lagt sig lite igen och Beston funderar på om det kommer att bli intensivt igen nu när föreställningen kommer tillbaka och att de den här gången kommer att nå fler ungdomar.
- Att de kände, gud vad skönt, någon förstår vad jag säger och nu kanske jag kan få hjälp, sa Beston Kalefa.

Det behövs varje år.

Beston vill att frågan ska komma upp minst en gång per år och han berättade att det går ut ungdomar från skolan som faktiskt inte vet om sina rättigheter och att prata om barnkonventionen i skolan är väldigt viktigt så att alla vet sina rättigheter, därför vill Beston Kalefa se att vi pratar mycket mer om barnkonventionen och barns rättigheter och då inte bara i skolan utan på så många ställen som möjligt.
- De mest grundläggande värderingarna i vårat samhälle är något vi ser väldigt lätt på och inte ens adresserar, sa Beston Kalefa.

Tillbaka

Kommentarer:

Lämna en kommentar