×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:


2021-11-29

Studiehjälp och Digital support.De senaste 5 videona.

Satsning på belysning och fortsatt utveckling.


Idrott och integration i Förortslyftet.


Moderaterna presenterade budgetförslag.


Örebro har en helt ny park på öster.


Du hitter fler videos under menyn Video.


 

  Publicerat: 2015-10-15  

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) besökte Örebro.

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) besökte Örebro.

Under onsdagen var Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson på besök i Örebro och hon besökte bland annat Kom-jobb i Vivalla Företagsby och Tankarnas Trädgård på ABF.

© 2015 Johan Gullberg - knytpunkt.com
9 Klickbara bilder.

Under onsdagen var Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson på besök i Örebro och hon besökte bland annat Kom-jobb i Vivalla Företagsby och Tankarnas Trädgård på ABF.

Kom-jobb ett kommunalt projekt.

Med på besöket hos Jobbpunkt ÖBO var också Björn Sundin (S) kommunalråd och han fick hålla i en liten inledning på besöket och han berättade då bland annat att Örebro är rätt så stolta över att Örebro är en av rätt få kommuner som har lyckats sänka försörjningsstödet i kommunen och en av anledningarna är just Kom-jobben.
ÖBO har som det kommunala bostadsbolaget tagit stort ansvar för att hjälpa sina boenden att komma ifrån försörjningsstöd och få ett arbete istället.

Startade som ett ESF projekt.

Jobbpunkt ÖBO startade som Jobbpunkt Väst och startade redan 2009 som ett ESF projekt så de tre första åren var det EU som stod för finansieringen, men när de tre åren var slut så hade konceptet fungerat så pass bra att Örebro Kommun tog över projektet och har sedan fortsatt att driva det vidare.
Jobbpunkt ÖBO är till för de som har varit arbetssökande en lång tid och många av de som kom till Jobbpunkt Väst har också andra problem som bristfällig skolgång eller fysiska problem som gör att de har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden.
- När man pratar om bra då kan man prata om olika saker, man kan prata om resultat, vilket man ofta, hur många procent har kommit i arbete, det är intressant men ganska ointressant för vilka människor har kommit i arbete, berättade Elmer Jehle, projektledare Jobbpunkt ÖBO.

Kom-jobb sedan ett år tillbaka.

Elmar Jehle berättade också att för ungefär ett år sedan så förändrades deras uppdrag från att ha varit inriktat på arbetssökande till att bli kom-jobb och tanken är egentligen rätt enkel, en långtidsarbetslös person får en ettårig anställning i Örebro kommun där de får ha praktik på någon avdelning, en dag i veckan är de i lokalerna i Vivalla företagsby för att söka jobb eller om de behöver få hjälp med något.
ÖBO har ca 20 kom-jobbare och idag så har de flera olika yrkeskategorier inom ÖBO som tar emot kom-jobbare, så var det inte i början men enträget arbete har hjälp.
Tanken är också att kom-jobbare inte ska ersätta ordinarie personal utan vara en extra resurs och det är något som de håller hårt på och de har plockat bort kom-jobbare ibland för att de har märkt att det börjar bli ett utnyttjande.

Avslutade på ABF.

Dagen avslutades med ett samtal på ABF tillsammans med Lena Baastad och Camilla Andersson, LO ombudsman Örebro/Värmland, var samtalsledare.
Ylva Johansson fick en liten kort inledning och då pratade hon mycket om allt det som Regeringen faktiskt redan har hunnit med och det är faktiskt en del men det hon tryckte mest på var att den sittand regeringen vill höja värdet på människor.
- Nu byter vi riktning vi har haft åtta år av en politik som helt har fokuserat på skattesänkningar och nedskärningar, nu vänder vi det, nu börjar vi investera igen, sa Ylva Johansson.

Stora satsningar på utbildning.

Regeringen satsar stort på utbildning och inte bara i vanliga grundskolan utan även på vuxenutbildning berättade Ylva Johansson.
I dagsläget så finns det många företag som behöver anställa personal men som inte hittar personer med rätt kompetens och det är något som arbetsmarknadsministern vill ordna till, Arbetsförmedlingen ska få mer fria händer att göra upp individuella handlingsplaner för arbetssökande att att de har större möjligheter att få ett arbete.
Fler vuxenutbildningsplatser gynnar också företag som behöver anställa fler eftersom företagen då också kan växa.
- Vi håller på med en stor förändring av arbetsförmedlingen, att jobba mer flexibelt mot kommunerna, mot arbetsgivarna, vi har tagit bort två tredjedelar av regleringarna för att man ska kunna jobba mer flexibelt, lita på att arbetsförmedlare kan göra bättre bedömningar än man ofta kan göra på arbetsmarknadsdepartementet, sa Ylva Johansson.

Fas3 fasas ut.

Ylva Johansson berättade också att de ska fasa ut Fas3 eftersom det är en återvändsgränd för de som hamnar där och den förra regeringen som införde Fas3 sa att om det bara var tillräckligt avskräckande så skulle människor ta sig själva i kragen och skaffa sig ett jobb, men det fungerade inte, idag är det 36 000 personer som är inskrivna i Fas3.
Istället för Fas3 så ska alla få den hjälp de behöver för att t a sig till ett arbete och det kommer att bli en lång resa för många det vet Ylva Johansson, men de ska få det stöd de behöver under resans gång.
Ylva Johansson talade också om att skillnaden i arbetsmarknadspolitik är till stor del ideologisk.
- Vad är det egentligen för skillnad, då skulle jag vilja säga, skillnaden i arbetsmarknadspolitiken är enormt stor och väldigt ideologisk och den kan sammanfattas så här, ska vi sänka priset på arbete eller ska vi höja värdet på människor, sa Ylva Johansson.

Kringgå och tänja.

Lena Baastad höll ett kort anförande innan frågestunden och hon inledde med att tala om all tid hon under förra mandatperioden fick lägga på att kringgå eller tänja på alla regler som gällde för Arbetsförmedlingen.
Det gällde att hitta kreativa lösningar för att kunna få till samarbeten med Arbetsförmedlingen och idag med en Socialdemokratiskt ledd regering har hennes arbete blivit mycket enklare på så sätt.
- Jag hade ett möte på Arbetsförmedlingen här tillsammans med några representanter för det privata näringslivet för bara ett par veckor sedan och där Arbetsförmedlingen berättade vilka möjligheter de faktiskt har fått nu att arbeta, att jobba med utbildningar, att ge rätt insatser och då säger de här företagarna att vadå vad är det som har hänt nu, ja det har blivit en liten avreglering och då kan man inte låta bli att säga det, men vet ni vad som har hänt, vi har fått en Socialdemokratisk Arbetsmarknadsminister och en Socialdemokratiskt ledd regering, sa Lena Baastad.

Det går fortfarande bra för Örebro.

Lena Baastad berättade att det går fortfarande bra för Örebro och många väljer fortfarande att flytta hit, men det betyder inte att allt går bra, arbetslösheten är fortfarande för hög, speciellt ungdomsarbetslösheten.
Lena Baastad berättade att de har försökt flera vägar för att få ned arbetslösheten, Örebro var bland de första i landet att ställa sociala krav i sina upphandlingar och det har fungerat bra.
Det sociala projektet i ombyggnaden av Vivalla har visat att det kan fungera väldigt bra för där är de redan uppe i sitt första delmål, fast de bara har arbetat i ett år av tre.
Matchning är också en viktig del i att komma tillrätta med speciellt ungdomsarbetslösheten och Matchning.nu har visat sig effektivt och det är något som Lena Baastad tänker fortsätta med framöver.
- 400 har varit inne och 250 har fått ett jobb och drygt 1000 ungdomar har faktiskt fått komma på en riktig anställningsintervjuer och bara det ger erfarenhet, sa Lena Baastad.

Styrd frågestund.

Det öppna mötet med Lena Baastad och Ylva Johansson avslutades med en frågestund och åhörarna hade i förväg fått skriva ned sina frågor och sedan valde Camilla Andersson ut de frågor som skulle ställas och det upplägget är inget som jag föredrar eftersom det inte blir någon dynamik i frågorna. Det var varierande frågor om allt från rätten till heltid till bristen på undersköterskor men vissa frågor skulle ha behövt följdfrågor och det blev det inga alls.
Både Ylva Johansson och Lena Baastad var duktiga på att svara och jag uppskattar politiker som kan säga att det vet jag faktiskt inte och det kan båda göra och gjorde också till ett par frågor.
Efter mötet så var det en glad minister som begav sig hemåt, besöken i Örebro hade varit intressanta och hon hade slagits av hur stark framåtanda det finns här.

Tillbaka

Kommentarer:

Lämna en kommentar