×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:


2021-11-29

Studiehjälp och Digital support.De senaste 5 videona.

Satsning på belysning och fortsatt utveckling.


Idrott och integration i Förortslyftet.


Moderaterna presenterade budgetförslag.


Örebro har en helt ny park på öster.


Du hitter fler videos under menyn Video.


 

  Publicerat: 2015-09-22  

Regeringens budget presenterades under gårdagen.

Regeringens budget presenterades under gårdagen.

Under gårdagen presenterade Gymnasie och Kunskapslyftsminister Aida Hadzialic regeringens budget på Cityakademin i Örebro och det var nästan fullsatt med åhörare under presentationen.
När budgeten blir presenterad så är det en väldigt snabb genomgång av de största satsningarna och den här budgeten är i stort sett en utbildningsbudget, det satsas på grundskolor men även på vuxenutbildningar.

© 2015 Johan Gullberg - knytpunkt.com
1 Klickbar bild.

Under gårdagen presenterade Gymnasie och Kunskapslyftsminister Aida Hadzialic regeringens budget på Cityakademin i Örebro och det var nästan fullsatt med åhörare under presentationen.
När budgeten blir presenterad så är det en väldigt snabb genomgång av de största satsningarna och den här budgeten är i stort sett en utbildningsbudget, det satsas på grundskolor men även på vuxenutbildningar.

Tre områden som det satsas på.

I den här budgeten så är det fram för allt tre områden som blev presenterade och det var jobben, skolan och klimatet och under Aida Hadzialic så blev det lite extra fokus på just utbildning.
När det gäller jobben så är det speciellt tre områden det satsas på, investeringar, aktiv näringspolitik och kompetensförsörjning.
Kompetensförsörjning är ett område det satsas mycket på och en av satsningarna är på validering speciellt för de som kommer till Sverige utifrån, det är viktigt att de enkelt kan validera sina kunskaper så att de kan arbeta med det de är utbildade till.

Komvux förändras.

Aida Hadzialic presenterade rätt till Vux och det betyder att alla som behöver ska ha rätt att läsa in i alla fall gymnasiekompetens på Komvux.
Eftersom arbetsgivare har svårt att rekrytera personal så är det viktigt att de som är utan arbete kan skaffa sig kompetens för jobben som finns och den behörig het som krävs för att komma in på en högskola eller liknande ska vara en rättighet.
- Vi vet att framtidens arbetsmarknad det handlar inte enbart om det jobb du har, det är inte det som är grundtryggheten, vet ni vad grundtryggheten i framtidens arbetsmarknad är, det är att du kan ta jobben som kommer och det är det vi lägger en plattform för nu, sa Aida Hadzialic.

Efterlyser ett brett politiskt samarbete om skolan.

Aida Hadzialic efterlös också ett brett politisk samarbete när det gäller skolan.
Pisa resultaten för svenska elever fortsätter att sjunka och många lärare känner att de inte har den status de skulle vilja och det betyder att många lärare också går vidare till andra yrken och det är ett stort problem, därför vill Aida Hadzialic se ett brett politiskt samarbete för att vända den negativa trenden.
- Jag har sagt vid flera tillfällen att jag är villig att sätta åt sidan sådant som var kanske principiellt jätteviktigt för oss och jag hoppas att de borgerliga partierna kan göra likadant när det gäller deras politik, sa Aida Hadzialic.

Det ska byggas.

Bostadsbristen ska också åtgärdas och i den här budgeten så är den stora satsningen på hyresrätter och det är för att de som behöver etablera sig på bostadsmarknaden oftare väljer att flytta till en hyresrätt istället för att behöva köpa sin bostad.
Ett annat plus med att börja bygga är att det också genererar fler arbeten inom byggindustrin.
Investeringsstödet som nu kommer på plats när det gäller byggande av hyresrätter beräknas ge 15 000 nya bostäder per år.

Fler företag.

Det satsas också på att få fler nystartade företag och därför får Vinnova mer pengar så att företagare kan få bättre möjligheter att växa.
Vinnova är en statlig myndighet med ansvar för att främja tillväxt och stötta forskning och utveckling.
Det ska också satsas på exportföretagen, i takt med globaliseringen så har företagens villkor förändrats och mot tidigare när man oftast startade i liten lokal verksamhet för att sedan växa så kan företag idag starta på global nivå direkt och det gör att det behövs en ny exportpolitik.
- Världsekonomin växer trots allt som händer och vi ska se till att Sverige är först på plats och tar de här marknadsandelarna, sa Aida Hadzialic.

Lokala politiker på plats.

Med under presentationen var också Lena Baastad, kommunstyrelsens ordförande Örebro kommun, och Marie-Louise Forsberg-Fransson, Regionstyrelsens ordförande.
Marie-Louise Forsberg-Fransson passade på att lägga till lite egna reflektioner efter Aida Hadzialics presentation och hon började med att säga att hon är väldigt glad över den här satsningen och att det här har hon inte sett på många år och då menade Marie-Louise Forsberg-Fransson det tillskott som kommer regionen till del.
Marie-Louise Forsberg-Fransson sa också att hon ägnat morgonen åt att gå igenom budgeten och berättade att det finns fler satsningar än de som Aida Hadzialic presenterade.
Totalt så blir det minst 44,4 miljoner som kommer Örebro till del berättade Marie-Louise Forsberg-Fransson och hon var extra glad åt att det är riktade satsningar på kvinnors hälsa i budgeten, sen sa hon också att hon kände igen flera av satsningarna eftersom Region Örebro redan har infört dem.
- Glädjande kan jag också konstatera att regeringen följer oss i Örebro, mycket av de satsningar som aviseras nu känns ju igen när vi går och tittar på våra valprogram som vi gick till val på, det handlar dels om avgiftsfrihet på 85 år och äldre, det har vi genomfört här, sa Marie-Louise Forsberg-Fransson

Lena Baastad uppskattade att få bättre förutsättningar för Örebro kommun.

Lena Baastad berättade att hon tyckte att det var skönt att det äntligen kom en budget som skjuter till pengar till kommunerna, när hon hade tittat på utvecklingen av statsbidraget till kommunsektorn så har det de senaste åren varit en minskning per invånare.
Lena Baastad berättade också efter presentationen att det kommer nya pengar till Örebro kommun som ska användas till att höja lärarnas löner och till att få ut människor i arbete.
Lena Baastad sa också att det här är en budget som tydligt prioriterar pengar till skola och vård och att förenkla valideringen på kunskap ser Lena Baastad som viktig för att kunna minska arbetslösheten, det blir enklare att matcha arbetstillfällen till arbetssökanden och det är viktigt att också kunna matcha de utbildningar som startar med arbetsmarknadens behov.

Tillbaka

Kommentarer:

Lämna en kommentar