×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:
De senaste 5 videona.

Grillkväll i Baronbackarna med Kommunistiska partiet.


Tillsammans är vi starka.


Örebro i framkant när det gäller krisberedskapen.


En liberal visionsbudget.


Du hitter fler videos under menyn Video.


  Publicerat: 2007-08-24  

Demonstration mot Nerikes Allehanda
©2007 Johan Gullberg
Under eftermiddagen pågick det en demonstration utanför Nerikes Allehandas lokaler på Norra Strandgatan.

Anledningen till demonstrationen var att Nerikes Allehanda publicerade en bild på profeten Mohammed som rondellhund på ledarsidan.
De muslimer som var på plats för att demonstrera mot publiceringen av bilden vill ha en ursäkt av Nerikes Allehanda. De känner sig kränkta och tycker att det är respektlöst mot deras religion.
Enligt Islam får det inte skapas bilder av hur Muhammed såg ut.

Muslimsk tradition förbjuder all form av avbildning av islams profeter då det anses kunna leda till att de troende börjar dyrka profeten istället för Gud.

Demonstrationen gick lugnt till och de flesta verkade nöjda med att kunna utrycka det de kände angående publiceringen.

En av åskådarna tyckte att det borde finnas större saker att demonstrera om, samtidigt som man kan ha viss förståelse för att Muslimer känner sig kränkta, ingen har kunnat missa situationen som uppstod i Danmark för ett tag sedan, men det är lite svårt att förstå hur de kan demonstrera om detta när det finns mycket annat som skulle kunna vara viktigare och gagna fler. Av deltagare i demonstrationen så var den största anledningen till att delta just att de känner sig kränkta och att de tycker att Nerikes Allehanda har uppträtt respektlöst mot Muslimer.

Att demonstrera är att visa att vi känner oss kränkta av att de publicerade bilden, det är just att det var en bild som gör att vi tar det som respektlöst hade det enbart varit text så hade vi inte reagerat så starkt.

En annan åskådare tyckte att de gör för stor sak av det, risken är att de förstör mer för sig själva genom att demonstrera än vad det kommer att ge.
Risken med sådana här demonstrationer och typen av slagord de använder riskerar att gynna de som redan är främlingsfientliga.

Om det är lämpligt eller olämpligt att publicera bilden, det är något jag personligen känner mig ganska kluven inför.
Att det skulle ge reaktioner och protester tror jag att Nerikes Allehandas ansvarige utgivare var väl medveten om och i grunden handlar sakfrågan om tryckfrihet, åsiktsfrihet, ansvar, respekt och demokrati.
Jag kan inte annat än att stödja Nerikes Allehandas rätt att publicera bilden, men samtidigt känner jag att det finns en stor risk för att det snarare skapar en ökad polarisering mellan muslimer och icke muslimer.

Att försöka få till en debatt är ett viktigt steg för att öka förståelse och acceptans mellan olika grupper i samhället oavsett vad det gäller, för det är bara under samtal och debatter en förståelse kan skapas.

Den tryckfrihet vi har i Sverige, den styrs av tryckfrihetsförordningen. Det är ett av de viktigaste instrumenten vi har för att bevara demokratin och möjligheten att uttrycka en fri åsikt. Samtidigt måste vi akta oss, vi har ett ansvar för att inte utnyttja tryckfriheten på ett sådant sätt att vi skapar murar mellan människor med dess hjälp.

Nerikes Allehanda hade rätt att publicera bilden. Demonstranterna hade rätt att demonstrera mot publiceringen.
Frågan jag ställer mig i det här fallet är väl bara, om utnyttjandet av rättigheterna, ökar eller minskar murarna och förståelsen mellan oss muslimer/icke muslimer.


Tillbaka

Kommentarer:

Lämna en kommentar