×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:


2021-11-29

Studiehjälp och Digital support.De senaste 5 videona.

Satsning på belysning och fortsatt utveckling.


Idrott och integration i Förortslyftet.


Moderaterna presenterade budgetförslag.


Örebro har en helt ny park på öster.


Du hitter fler videos under menyn Video.


 

  Publicerat: 2015-06-08  

Nationaldagsfirande med Kungaparet på besökt.

Nationaldagsfirande med Kungaparet på besökt.

Den sjätte juni, nationaldagen, till Örebros 750 års jubileum, blev den extrahögtidlig då kungaparet besökte staden och var med både under ceremonin med att välkomna dem som har fått svenskt medborgarskap i år och på firandet i Stadsparken.

© 2015 Johan Gullberg - knytpunkt.com
40 Klickbara bilder.

Den sjätte juni, nationaldagen, till Örebros 750 års jubileum, blev den extrahögtidlig då kungaparet besökte staden och var med både under ceremonin med att välkomna dem som har fått svenskt medborgarskap i år och på firandet i Stadsparken.

Hälsades välkomna vid slottet.

Kungaparets besök inleddes på Örebro Länsmuseum där de fick en specialvisning av utställningen Vi är Örebro, efter museet så promenerade de genom Slottsparken till yttre borggården på slottet där det var en välkomstceremoni för de som har fått svenskt medborgarskap.
Ceremonin vid slottet innehöll både underhållning och tal och Kommunfullmäktiges ordförande Agneta Blom var den som höll det första talet och den inledande sången från Örebro Kulturskola var Kent Sverige och vilken sång kan passa bättre när man välkomnar nya medborgare.

En lång tid av fred.

Agneta Blom sa bland annat i sitt tal att vi i Sverige har haft privilegiet att ha haft fred och makten över vårt territorium i hundratals år och därför har inte firandet av nationaldagen varit så stark för oss och vi har haft privilegiet att ta vårt land för givet, men så ser det inte ut på andra håll i världen.
Agneta Blom sa också att det kanske inte är så enkelt att fira det nationella när det finns så många nationella rörelser som hellre delar upp människor än att de förenar.
- Det är inte heller så enkelt det här med att fira det nationella, i en värld där nationalismen verkar vara en kraft som oftare delar på människor än för dem samman, sa Agneta Blom.

Värden består av oss.

Agneta Blom sa i sitt tal att hon är fostrad i tanken om alla folks frihet och hela världens fred, där finns det inte vi och dom utan världen består av oss där vi gemensamt måste ta ansvar.
Tanken är naiv men om fler var naiva och idealister så skulle världen kunna vara en bättre plats.
Agneta Blom sa också att det är viktigt att alla i landet har möjlighet att känna tillhörighet och att vi fortsätter vara ett öppet och demokratiskt land även i framtiden.
- Jag ser värdet av att fira nationaldagen, att stolt hissa den svenska flaggan, markera att vårt land och vår blågula fana symboliserar en nation som bejakar mångfald, öppenhet och demokrati, sa Agneta Blom.

Alla har samma möjligheter och skyldigheter.

Landshövding Maria Larsson höll också tal och hennes tal inledde hon med ett speciellt varmt välkomnande av alla nya svenskar och hon fortsatte med att nu är de lika mycket svenska som alla andra svenska medborgare.
En stor gemenskap som tar ett gemensamt ansvar för vår framtid sa Maria Larsson och alla har kommit av olika anledningar för att bli en del av gemenskapen.
Inte sedan andra världskriget har det varit så många människor på flykt runt om i världen och en del av de som flytt söker sig till Sverige för att Sverige är humant och demokratiskt och vi värnar de mänskliga rättigheterna och alla människors lika värde.
- Idag på nationaldagen så är det just vårat demokratiska system och våra grundläggande fri och rättigheter som vi firar, sa Maria Larsson.

Har ett ansvar också.

Maria Larsson sa också i sitt tal att som svensk medborgare finns det också ett ansvar att leva upp till värdegrunden och att vara inbjudande och inte utestängande, det är också viktigt att acceptera att alla människor har samma värde oavsett kön, etnicitet eller sexuell läggning.
Det betyder att Sveriges nationaldag också är en dag att hylla mångfalden och färgrikedomen som finns i landet idag.
- Vi är stolta över vår tradition, liksom vi är stolta över vår allt mer påtagliga mångfald, sa landshövdingen.

Firande i Stadsparken.

Nationaldagsfirandet i Stadsparken brukar locka stor publik och så även i år trots ihållande regn så periodvis var det lite svårt att se tack vare alla paraplyer, men lagom som kungaparet kom till Stadsparken så bättrade sig vädret en stund.
Som vanligt stod kulturskolan för underhållningen och konferencierer var Gregor Zubicky, Svenska kammarorkestern och Parwin Hosseinia Länsteatern, som gjorde ett riktigt bra jobb, men de skulle ha haft möjlighet att skjuta in något extra om kungaparet blev sena, vilket de blev.

Kung Carl XVI Gustaf tal.

Hans kungliga höghet inledde sitt tal med att säga att det var en härlig plats att fira nationaldagen på, här i denna underbara park som han fått berättat för sig att vår stadspark har utnämnts till en av landets vackraste stadsparker och det har den fast det är några år sedan nu.
Hans majestät konungen fortsatte att i sitt tal säga att Örebro ju är en växande stad och att vi har haft den största tillväxten utanför storstadsregionerna i landet.
- Att då bry sig om grönområden är att visa omsorg om sina invånare, där är Örebro ett levande exempel, sa Kung Carl XVI Gustaf.

Örebro 750 år.

Örebro firar ju sitt 750 år i år och Kung Carl XVI Gustaf sa bland annat i sitt tal att det inte är en slump att Örebro växt sig så starkt, det var redan från början en naturlig mötesplats och starten för Örebro var faktiskt det bevakningstorn som byggdes vid Svartån och grunden till tornet är idag inbyggt i Örebro slott.

Särskilda band till Örebro.

Hans majestät konungen sa också i sitt tal att familjen Bernadotte har särskilda band till Örebro eftersom det var här som riksdagen beslutade att det blev en fransk general på den svenska tronen, Jean Baptiste Bernadotte valdes till kung 1810.
Anledningen till att riksmötet lades i Örebro istället för i Stockholm var att det var oroligt i Stockholm och Örebro var en säkrare stad.
- Att låta riksdagen samla sig i Örebro var mycket säkrare, sa Kung Carl XVI Gustaf.

200 år av fred.

Sverige har haft 200 år av fred, men så ser det inte ut i resten av världen och i dag är det 50 miljoner människor på flykt runt om i världen och det är 5 gånger mer än Sveriges befolkning.
Alla barn vaknar inte upp glada, utan kanske rädda utan möjlighet att gå ut och leka därför att det råder krig och oroligheter där de bor.
- Men vårt land har sträckt ut en hjälpande hand och har möjligheter att ge plats åt några av alla dessa flyende människor, sa Kung Carl XVI Gustaf.

Tillbaka

Kommentarer:

Lämna en kommentar