×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:


2021-11-29

Studiehjälp och Digital support.De senaste 5 videona.

Satsning på belysning och fortsatt utveckling.


Idrott och integration i Förortslyftet.


Moderaterna presenterade budgetförslag.


Örebro har en helt ny park på öster.


Du hitter fler videos under menyn Video.


 

  Publicerat: 2015-05-16  

Teckenspråkets dag 2015.

Teckenspråkets dag 2015.

På Kristi himmelsfärd var det också teckenspråkets dag och i år firades det ordentligt på teaterplan utanför Örebro teater och även inne på teatern.
Utomhus så var det mingel och det fanns möjlighet att hoppa hoppborg för de lite mindre barnen och göra XXL såpbubblor, men såpbubblorna tilltalade alla åldrar vad jag kunde se, inne på teatern var det föreläsningar och ett antal utställare på plats.

© 2015 Johan Gullberg - knytpunkt.com
14 Klickbara bilder.

På Kristi himmelsfärd var det också teckenspråkets dag och i år firades det ordentligt på teaterplan utanför Örebro teater och även inne på teatern.
Utomhus så var det mingel och det fanns möjlighet att hoppa hoppborg för de lite mindre barnen och göra XXL såpbubblor, men såpbubblorna tilltalade alla åldrar vad jag kunde se, inne på teatern var det föreläsningar och ett antal utställare på plats.

Invigningstal av Thomas Ljungberg.

Thomas Ljungberg arbetar halvtid på ABF och halvtid på Örebro kommun på ledningskontoret och där är han sakkunnig när det gäller svenskt teckenspråk.
Örebro har ju utropat sig till Europas teckenspråkiga huvudstad, anledningen var att det finns många teckenspråkiga i Örebro och det har faktiskt fått genomslag nu.
Thomas Ljungberg sa i sitt tal att nu så är det mer medvetenhet när det gäller teckenspråkiga befolkningen större och han blir kontaktad istället för att han måste kontakta när det är saker på gång.

Ny handlingsplan på gång.

2013 tog Örebro kommun fram en handlingsplan när det gäller det teckenspråkiga arbetet och nu så är de mitt uppe i processen att ta fram en ny handlingsplan och Thomas Ljungberg sa i sitt tal att han vill ha in många synpunkter på vad som är viktigt för de teckenspråkiga i Örebro och vad de tycker ska vara med i handlingsplanen.
Handlingsplanen berör alla verksamheter inom Örebro kommun så det är ett omfattande dokument.

Tanken med servicecenter.

Tommy Krångh, Örebro kommun, höll ett föredrag om Servicecenter och hur framtiden ser ut. Tommy Krångh började med bakgrunden till Servicecenter och det var helt enkelt att det skulle bli enklare för invånarna att få kontakt med kommunen oavsett vilken fråga man har.
Idag när Servicecenter är igång så kan man komma i kontakt med Örebro kommun under kontorstid, vilket är en stor förbättring mot tidigare när det var telefontider på respektive område som gällde.
På Servicecenter har de möjlighet att besvara frågor på 20 Språk och typen av frågor varierar mycket och allt rör inte Örebro kommun utan det kan röra Arbetsförmedlingen eller andra myndigheter.

Utveckling av Servicecenter.

Tanken finns att öppna ett teckenspråkigt Servicecenter med flera olika funktioner.
Servicecenter för teckenspråkiga skulle innehålla alla delar som man kan behöva hjälp med inom kommunen så som äldreboende eller ledsagare, tanken är att det ska finnas en bättre kompetens för att hjälpa till med specifika frågor.
Målet är att skapa ett Europeiskt teckenspråkscenter även om de tänker starta först regionalt, sedan nationellt innan de ger sig på europeiska nivån.
Redan idag så är det flera kommuner som hör av sig till service centret med frågor som rör teckenspråk så behovet finns ute i landet.
Tommy Krångh berättade också att det här med utveckling är inget som är politiskt beslutat än, men de vill ligga i framkant när det gäller det teckenspråkiga området så de har redan börjat titta på hur det här skulle kunna fungera.

Kattungens förskola för barn med teckenspråket som grund.

Det var flera utställare på plats inne på teatern och en av dem var Agneta Karlsson från förskolan Kattungen och anledningen till att de var med under Teckenspråkets dag var att de precis ska flytta till nya större och bättre anpassade lokaler och då är det viktigt att tala om att de finns.
Kattungens förskola riktar sig speciellt till flerspråkiga barn med teckenspråket som grund och det gör också att de har special utrustade lokaler med hörselslingor för att underlätta det dagliga livet. Agneta Karlsson berättade att under de senaste åren så har de tappat en hel del barn men de gamla lokalerna var inte anpassade för förskoleverksamhet och inte heller för barn med teckenspråk, så hon hoppas att det ska bli bättre i nya lokalerna.
- De nya lokalerna är helt anpassat med ljud, ljus och slingor i alla rum och är enplans med en fin utemiljö, sa Agneta Karlsson.

Spread the sign.

Thomas Lydell-Olsen, koordinator Spread the sign, var också med som utställare och informerade om projektet Spread the sign.
Det här projektet är lite speciellt eftersom de har som avsikt att skapa en uppslagsbok på internet med teckenspråk och de har satt höga mål eftersom de planerar att ha den global.
Thomas Lydell-Olsen beskrev Spread the sign med orden, en internationell hemsida som är världens största som samlar på sig alla världens olika teckenspråk och anledningen är att ingen annan har velat gjort det och de har hållit på i 10 år.
En är det långt kvar till alla länders teckenspråk är med och just nu täcker de större delen av Europa och norra hemisfären, ett land som det går väldigt bra i just nu är USA vilket Thomas Lydell-Olsen sa är lite konstigt eftersom de inte har några representanter där.

Ekonomin bestämmer.

Thomas Lydell-Olsen berättade också att det här projektet inte har några egna pengar utan måste ansöka om medel vilket gör att takten de kan arbeta i varierar, planerna framåt är att göra en framstöt i Sydamerika för det är en blank fläck i deras arkiv, men det hänger som sagt på ekonomi. Hur enkelt det är att få med länder handlar mycket om kontakter, om du känner folk så är det enklare att få ut budskapet.
Det här är ett evighetsprojekt och Thomas Lydell-Olsen berättade att han inte tror att de kommer att få med alla länder och även om de fick det så är man kanske aldrig nöjd utan då börjar man titta på innehållet istället och förbättra det.
- Målet nu med de länder som är med är att vi ska nå nivån 15 000 tecken eller 15 000 ord men jag menar att språket är ju större än det, sa Thomas Lydell-Olsen.

ABF satsar på teckenspråk.

Jan-Eric Borneblad Norman från ABF berättade vid sitt bord att ABF har ständigt tänket om att alla ska få vara med och de drev projektet Wesign under tre år och tanken med det projektet var att få in teckenspråket även i folkbildningen och det har de lyckats med i alla fall hos ABF.
Jan-Eric Borneblad Norman berättade att den här dagen fick han känna på hur det är att vara en udda fågel som hörande.
- Jag kan ha ett stort gäng framför det här bordet och de har en så givande diskussion och man liksom hör inte eller man förstår inte någonting av vad som sägs och man kanske inte ska göra det heller, sa Jan-Eric Borneblad Norman.

Teckenspråksundervisning i skolan.

Jag frågade Jan-Eric om han tyckte att fler borde lära sig teckenspråk och svaret kom snabbt att det borde ingå som undervisning i skolan, precis som engelska eller något annat ämne.
ABF har inga speciella kurser för teckenspråkiga men de anpassar de kurser som finns om någon med teckenspråk som första språk vill vara med och normalt så är det en kostnadsfråga att kunna erbjuda kurser för teckenspråkiga men ABF tar med det jämt.
- Gör vi någonting som är stort och publikt då tänker vi alltid in och blir påminda om att vi ska göra det, om vi råkar glömma bort det, sa Jan-Eric Borneblad Norman.

Tolkcentralen på plats.

Naturligtvis fanns det tolkar på plats under dagen och Tolkcentralen hade också ett eget informationsbord eller ja de hade faktiskt två bord för de informerade både om Tolkcentralen och om bildtelefonin.
Yvonne Sjöberg berättade att Tolkcentralen var på plats för att tala om att de finns och naturligtvis vad de gör också, de döva vet ju om att Tolkcentralen finns men hörande har inte lika bra koll.
När det gäller bildtelefonin så har de också fått feedback och det var speciellt på att den praktiska informationen skulle behöva förbättras berättade Astrid Larson Hägglöf.
Tolkarna på Tolkcentralen har mycket att göra och de arbetar både med bildtelefonin och är ute på uppdrag, både Astrid och Yvonne var eniga i att det är ett måste för att utvecklas att kunna vara ute på fältet och träffa människor.

Tillbaka

Kommentarer:

Lämna en kommentar