×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:


2021-11-29

Studiehjälp och Digital support.De senaste 5 videona.

Satsning på belysning och fortsatt utveckling.


Idrott och integration i Förortslyftet.


Moderaterna presenterade budgetförslag.


Örebro har en helt ny park på öster.


Du hitter fler videos under menyn Video.


 

  Publicerat: 2015-05-08  

Bevara Risbergska skolan.

Bevara Risbergska skolan.

Under eftermiddagen marscherade Risbergskas elever från skolan upp till Stortorget för att protestera mot nedläggningen av skolan och flytten av alla elever.
Väl på torget fick de träffa de politiker som har suttit i den parlamentariska grupp som beslutat av nedläggningen av Risbergska skolan och de fick lämna sin lista med vad de tycker har varit fel på processen och de krav de har på politikerna i Örebro.

© 2015 Johan Gullberg - knytpunkt.com
21 Klickbara bilder.

Under eftermiddagen marscherade Risbergskas elever från skolan upp till Stortorget för att protestera mot nedläggningen av skolan och flytten av alla elever.
Väl på torget fick de träffa de politiker som har suttit i den parlamentariska grupp som beslutat av nedläggningen av Risbergska skolan och de fick lämna sin lista med vad de tycker har varit fel på processen och de krav de har på politikerna i Örebro.

Samling för avmarsch.

Samlingen för avmarsch hölls på skolgården till Risbergska skolan och det var många elever som samlades för att gemensamt gå upp till Stortorget.
Eleverna på Risbergska hade bjudit in andra gymnasieskolor i Örebro också och det var en del som kom åkande ut till Risbergska för att vara med och visa sitt stöd.
Demonstrationståget hördes lång väg när de gick mot Stortorget för de hade slagord som de ropade efter vägen och ingen som var i Centrala Örebro kan ha missat vad det här demonstrationståget ville med ramsor som: Vad ska vi göra med skolpolitiken, vad ska vi göra med skolpolitiken, slänga dem i Svartån.

En kravlista och en förslagslista.

På Stortorget fick eleverna läsa upp sina krav för politikerna och de hade satt ihop en hel lista med krav och ett par av dem var att Riksgymnasiet och Hörandegymnasiet ska få flytta till samma skola eftersom de anser sig vara en skola och inte två, att när det gäller nedläggningar/nedskärningar av program eller skolor och andra stora förändringar så ska det tas upp minst sex månader innan beslutet fattas.
Eleverna hade inte bara krav de hade också tagit fram förslag på andra vägar att gå med Risbergska skolan, ett av förslagen var att satsa på Riksgymnasiet så att det lockar elever från hela landet, ett annat var att bilda ett nytt idrottsprogram eftersom möjligheterna till idrott på Risbergska är utmärkta.

Lite besviken.

Idali Andersson, ordförande i elevkåren, berättade att frågan om en demonstration kom upp för ungefär en månad sedan och anledningen var att beslutet kom så hastigt och de vill kämpa för sin skola och visa att det här inte var ett okej beslut.
Det här var ett beslut som berörde väldigt många på kort tid, sa Idali Andersson och hon tyckte inte att Kenneth Andersson hade så mycket att säga när han fick megafonen och Idali var lite besviken på att han inte hade mer att säga.

En skola inte två.

Idali Andersson berättade också att hon hoppas att politikerna verkligen tittar på deras förslag så som Kenneth Andersson sa att de skulle.
Förutom att de naturligtvis vill att Risbergska skolan ska få vara kvar så är det viktigt att skolan flyttas som en enhet och inte två.
De två olika delarna på Risbergska har ett tätt samarbete berättade Idali Andersson och den typen av samarbete mellan hörande och hörselnedsatta elever finns inte på andra skolor och det är viktigt att samarbetet får fortsätta för det har inte skapats på ett år utan tagit lång tid att få till.
- Vi ska flyttas tillsammans helt enkelt, dom har trott att Riksgymnasiet och hörandes sida är två olika skolor, men så är det ju absolut inte, sa Idali Andersson.

Över förväntan.

Yafet Afewerki berättade efter demonstrationen att han var nöjd och att demonstrationen hade gått över förväntan, det var stor uppslutning och Yafet Afewerki berättade att det kom elever från andra skolor och föräldrar som kom och gick med i tåget, det hade de inte räknat med.
Yafet berättade också att de kräver ett demokratiskt beslut, rätt handling, rätt beslut och att Riksgymnasiet och hörande elever flyttar tillsammans.
- Vi har försökt få ett bättre samarbete i tio år, nu när vi äntligen har lyckats med samarbete så försöker de sära å oss och det kräver många år för att bygga ett nytt samarbete med nya elever, sa Yafet Afewerki.

Allt anpassat på Risbergska.

Rebecca Jonsson sa att hon inte var nöjd med politikernas insats under dagen, men i samma andetag sa hon också att det kanske hon inte hade varit oavsett vad de hade sagt, men hon var nöjd med demonstrationen i sin helhet och det kom fler deltagare än hon hade förväntat sig.
Det Rebecca Jonsson var missnöjd med hos politikerna var att de verkade hålla fast vid sitt förslag och även om hon har förståelse för det så önskar hon att de kunde vidga sina vyer och lyssna på eleverna.
- De har ju inte rätt kompetens i alla frågor och det är farligt att bara säga att vi ska flytta till en annan skola när vi har allting anpassat för oss på Risbergska, sa Rebecca Jonsson.

Samarbetet är viktigt.

Rebecca Jonsson sa också att samarbetet med de hörande eleverna är jätteviktigt, speciellt för de som går de teoretiska programmen på Riksgymnasiet eftersom de inte har någon APU som de yrkesförberedande utbildningarna har.
Eleverna på Riksgymnasiet hör till en minoritet på arbetsmarknaden och därför är samröret med de hörande eleverna jätteviktigt för att kunna förstå hur det kommer att vara ute i arbetslivet sedan, de flesta arbetsplatser har ju hörande personal.
- Ute i arbetslivet är det ju oftast så att man jobbar och samarbetar ihop med hörande, så det är extra viktigt för oss att få den erfarenheten redan nu, sa Rebecca Jonsson.

Viktigt att hinna tänka efter.

Kenneth Nilsson(S), ordförande programnämnd barn och utbildning, motiverade sitt kosta svar till de demonstrerande eleverna att han vill ha en möjlighet att tänka igenom deras förslag och idéer innan han svarar och det hade han inte kunnat göra innan han fick dom nedskrivna när det stod på torget.
Kenneth Nilsson besökte Risbergska skolan för ett par dagar sedan och tillbringade tre timmar med att samtala med elever och lärare och därför vet de redan vad han tycker och tänker i frågan.
- Det finns många känslor i luften och dom måste vi ha respekt för, sa Kenneth Nilsson.

Många känslor i luften.

Kenneth Nilsson sa att han vet att det finns många olika känslor i luften just nu och att det finns en stor oro bland lärare och elever och det är något som kommunen måste hantera så att det blir så bra som möjligt.
Kenneth Nilsson bekräftade att eleverna har rätt i att det saknas skollokaler i Örebro och det kommer att behövas massor med insatser och det är bland annat därför som insatsen på Risbergska är så viktig för på Risbergska ska det istället för Gymnasieskola bli grundskola och vuxenutbildning.
- Det saknas nämligen lokaler för alla skolformer i Örebro från nu och framåt, fram till minst 2020, sa Kenneth Nilsson.

Ville bevara Risbergska.

Karolina Wallström (FP) berättade att hon ville verkligen bevara Risbergska skolan men hon hittade ingen bra lösning för det och hon berättade att hon förväntade sig att det skulle bli en demonstration och hon fick veta om den i förväg också eftersom hon besökte skolan samma dag som de planerade inför demonstrationen.
- Det är en viktig demokratiskt yttring, de måste få, även om jag inte håller med om att det går att lösa allting på det sättet som de vill, sa Karolina Wallström.

En del krav borde bli verklighet.

Karolina Wallström berättade också att en del av kraven som eleverna ställde var sådant som politikerna redan har kommit överens om och att eleverna kom med de kraven visar hur svårt det kan vara att få fram information när det gäller den här typen av frågor, Folkpartiet i Örebro hade själva krav inför det här beslutet, precis som de andra partierna och Karolina sa att hon kommer att jobba för att alla ska få komma till den skola de vill och att de ska få komma dit samtidigt.
- Där är vi inte framme ännu och det är ju inte våran bit i programnämnden utan det är nästa pusselbit, sa Karolina Wallström.

Tillbaka

Kommentarer:

Lämna en kommentar