×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:


2021-11-29

Studiehjälp och Digital support.De senaste 5 videona.

Satsning på belysning och fortsatt utveckling.


Idrott och integration i Förortslyftet.


Moderaterna presenterade budgetförslag.


Örebro har en helt ny park på öster.


Du hitter fler videos under menyn Video.


 

  Publicerat: 2015-05-05  

Roger Haddad (FP) besökte Vivalla.

Roger Haddad(FP) besökte Vivalla.

Roger Haddad (FP), ledamot av justitieutskottet, var under måndagen på besök i Vivalla och där fick han träffa Fredrik Malm, polisen Örebro, för att diskutera integration och rekrytering av ungdomar till IS.

© 2015 Johan Gullberg - knytpunkt.com
1 Klickbar bild.

Roger Haddad (FP), ledamot av justitieutskottet, var under måndagen på besök i Vivalla och där fick han träffa Fredrik Malm, polisen Örebro, för att diskutera integration och rekrytering av ungdomar till IS.

Diskuterat utanförskap.

Roger Haddad berättade efter mötet att han ville lära sig hur skola, kommun och polisen jobbar med problematiken kring unga som reser till mellan östern för att kriga, Vivalla är ett av de områden som Rikskriminalen har pekat ut som ett område där många unga reser för att kriga.
Roger Haddad ville veta vilken stöttning riksdagen kan ge för att förhindra att unga åker ner till oroshärdar och ett av de viktigaste verktygen som Roger Haddad fick veta var att ha en lokal närvarande polis.
- Hur viktigt det är med en lokalt närvarande polis, som jobbar ute i stadsdelarna och inte bara åker ut med en bil och visar sig lite grand, utan ni har ju en resurs här, men det är otillräckligt, de skulle behöva vara fler och det är egentligen fler områden som skulle behöva ha det här systematiska arbetet, sa Roger Haddad.

En komplex fråga.

Utanförskap och ungdomar som reser iväg för att kriga är en komplex fråga och den stora frågan är hur man hanterar de unga som är på väg att resa.
En viktig sak är hur polisen internt delar information och Roger Haddad sa att det han kan hjälpa till med som ledamot i justitieutskottet är att se till att den nya polisorganisationen genomförs och att det blir fler synliga och lokala poliser.
Roger Haddad sa också att han vill ändra lagstiftningen så att säkerhetspolisen lättare kan ge information till kommuner för att de ska kunna agera brottsförebyggande.
Sekretesslagstiftningen behöver också lättas upp så att polisen kan berätta för socialtjänsten eller skolan om de får reda på att en ungdom faktiskt står beredd att resa iväg till oroshärdar.

Intresserade politiker.

Fredrik Malm, Örebropolisen, berättade att det jämt är trevligt att träffa politiker som är intresserade och insatta och att de hade pratat om det breda arbetet med att motverka utanförskap.
Men de pratade också om hur polisen arbetar när de har konkreta misstankar kring en individ och behovet av en bättre struktur och samarbetsvägar.
Fredrik Malm berättade bland annat att det behövs bättre samarbete inom polisen, samarbete mellan säkerhetspolisen och den vanliga polisen och även om den nya organisationen inom polisen börjar sätta sig nu så finns det förbättringar som kan göras när det gäller samarbete mellan polisens alla olika avdelningar.

Samarbete på bred front.

Fredrik Malm pratade inte bara om samarbete inom polisen, utan samarbete i stort och det är viktigt att så många som möjligt samarbetar kring de här problemen.
Örebro har jättebra förutsättningar att lyckas bra med samarbete sa Fredrik Malm det viktiga är att sy ihop samarbetet ordentligt så att det blir en bra struktur i arbetet och att flera inte gör samma saker, vilket är lätt hänt om samarbete inte fungerar ordentligt.
- Framför allt att just att man vet vem gör vad, så att vi inte gör samma sak samtidigt, men det är ju det samarbete handlar om, sa Fredrik Malm.

Just nu är det lite lugnare.

Just när det gäller rekrytering till IS eller liknande organisationer så berättade Fredrik Malm att det är lite lugnare nu mot tidigare och att det just nu inte är värre i Vivalla än det är på andra håll i landet.
2013 – 2014 var det mycket mer än vad det är just nu eller i alla fall är det inte lika synligt idag.
Fredrik Malm är övertygad om att arbetet måste fortsätta för det som sker dolt är ju fortfarande och det syns inte förrän någon reser iväg.
Fredrik Malm sa att han vill se fler diskussioner i samhället om de här frågorna och att diskussionerna behöver vara överallt där ungdomar vistas.

Tillbaka

Kommentarer:

Lämna en kommentar