×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:


2021-11-29

Studiehjälp och Digital support.De senaste 5 videona.

Satsning på belysning och fortsatt utveckling.


Idrott och integration i Förortslyftet.


Moderaterna presenterade budgetförslag.


Örebro har en helt ny park på öster.


Du hitter fler videos under menyn Video.


 

  Publicerat: 2015-04-23  

Nu byggs det fler studentlägenheter vid universitetet.

Nu byggs det fler studentlägenheter vid universitetet.

Under onsdagen startade bygget av fler studentlägenheter ute vid Universitetet och det var stor invigning med Mehmet Kaplan (MP) Bostadsminister som hedersgäst.
Tanken är att lägenheterna, knappt 300, ska vara inflyttningsklara i slutet av året.

Under onsdagen startade bygget av fler studentlägenheter ute vid Universitetet och det var stor invigning med Mehmet Kaplan (MP) Bostadsminister som hedersgäst.
Tanken är att lägenheterna, knappt 300, ska vara inflyttningsklara i slutet av året.

Viktigt för Universitetet.

Jens Scholin, rektor Örebro Universitet berättade att universitetet ökar i attraktivitet och speciellt eftersom de här lägenheterna kommer att vara relativt billiga i månadshyra mot andra studentboenden som byggs ute vid universitetet.
Även om det här blir ett bra tillskott för studenter så sa Jens Scholin också att det nog skulle behövas 400 – 500 fler studentlägenheter men samtidigt så är det inte kvantiteten som är så viktig utan det ska vara kvaliteten.
- Det är inte kvantiteten som är jätteviktig utan också kvaliteten på dem, det vill säga att studenterna ska ha råd och de ska vara precis anpassade efter studenterna, det behöver inte vara så flashigt allting sa Jens Scholin.

Bra utbud av utbildningar.

Jens Scholin sa att han tror att Örebro Universitet är så populärt för att de har långa attraktiva utbildningar, utbildningar med högt söktryck och inte helt lätta att komma in på.
Boendet är också väldigt viktigt och Örebro har inte så dåligt med boende ändå för studenter så det spelar också in.
Framtiden ser ljus ut för universitetet speciellt som de fick civilingenjörsutbildningen också, den ser Jens Scholin som väldigt avgörande för universitetets framtid.
- Då får vi en lång väldigt attraktiv utbildning inom teknikområdet också, det är ju precis det vi har satsat på, inom alla områden på universitetet, att ha de här långa attraktiva utbildningarna, får vi det så får vi väldigt bra studenter, sa Jens Scholin.

Studentbostäder betyder mycket för Örebro.

Björn Sundin (S) kommunalråd, berättade att studentbostäder betyder mycket för Örebro och är inte bara viktiga för universitetet utan för hela staden, det är en bostadsbrist i Örebro och de här lägenheterna blir ett välkommet tillskott.
750 – 900 bostäder behöver det byggas i Örebro per år för att bostadsbristen ska byggas bort och då är knappt 300 lägenheter en rätt betydande del och det planeras mycket byggande i staden framöver. - Prognoserna visar att det byggs mer än någonsin tidigare, det är ju först när man flyttar in som man vet att det blev klart och allting fungerade, men det som planeras nu är faktiskt mer än vi någonsin haft tidigare, sa Björn Sundin.

Vanliga bostäder är viktiga.

Örebro växer med ungefär 2000 nya invånare per år och det betyder att vi skulle behöva ungefär 900 nya bostäder per år också för att råda bot på bostadsbristen, men även om det byggdes 900 nya lägenheter per år så skulle inte bostadsbristen försvinna eftersom det sedan tidigare har varit ett litet underskott på bostäder därför behövs det byggas mer.
Målet var 3000 nya bostäder till 2018 berättade Björn Sundin, men han sa också att det målet va lågt satt och det skulle behövas ännu fler bostäder för att klara av efterfrågan.

Många inbjudningar men få första spadtag.

Mehmet Kaplan berättade att han får många inbjudningar till att ta första spadtaget vid olika byggen, men det är inte så ofta som han tackar ja, det finns vissa saker de tittar efter för att han ska tacka ja och det är bland annat klimatsmarta lösningar och bygget av nya studentlägenheter var ett sådant.

Regeringen vill se att det byggs mycket mer.

Mehmet Kaplan berättade också att det är viktigt att det byggs lägenheter i landet och speciellt med klimatsmarta lösningar och regeringen har satt som mål att det ska byggas minst 250 000 bostäder i landet fram till 2020, men Mehmet Kaplan ser gärna att det byggs ännu fler.
För att stimulera byggandet så har regeringen också satsat 6,7 miljarder på nybyggnation.
En hel del av de satsade pengarna går i bidrag till bostadsbolagen som bygger klimatsmart och med relativt billiga hyror och som hyresrätter eftersom det är en brist på billiga hyresrätter, men vad som är billiga hyror varierar var i landet man bor.
- 3,2 miljarder är avsatt för investeringsstöd och det är pengar som går till de byggbolag som kan visa att de kan bygga klimatsmart, för det finns energieffektiviseringskrav, att det ska vara låg energi användningsgrad och att det byggs små lägenheter, sa Mehmet Kaplan.

Inte bara satsningar på nybyggnation.

Satsningen från regeringen innehåller inte enbart pengar till byggföretag utan en lika stor eller till och med större del går till stadsmiljöavtal och det betyder att kommuner kan ansöka om för att bygga ut kollektivtrafiken.
Kollektivtrafik är något som inte har hängt med när det byggs bostäder och därför vill regeringen stimulera även den delen.
- Det är något som saknas väldigt mycket och något som efterfrågas av de boende och byggbolagen för när du bygger ut bra kollektivtrafik så får du också bra lägen att bygga bostäder på, sa Mehmet Kaplan.

Tillbaka

Kommentarer:

Lämna en kommentar