×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:


2021-11-29

Studiehjälp och Digital support.De senaste 5 videona.

Satsning på belysning och fortsatt utveckling.


Idrott och integration i Förortslyftet.


Moderaterna presenterade budgetförslag.


Örebro har en helt ny park på öster.


Du hitter fler videos under menyn Video.


 

  Publicerat: 2015-04-16  

Åsa Regnér (S) presenterade vårbudgeten - Ett Sverige som håller ihop.

Åsa Regnér (S) presenterade vårbudgeten - Ett Sverige som håller ihop.

Under gårdagen presenterade Barn, Äldre och Jämställdhetsminister Åsa Regnér (S) vårbudgeten på äldreboendet Ängen.
Ingen slump att budgeten presenterades på ett äldreboende eftersom en av de största satsningarna i budgeten är på bemanningen på äldreboenden.

Under gårdagen presenterade Barn, Äldre och Jämställdhetsminister Åsa Regnér (S) vårbudgeten på äldreboendet Ängen.
Ingen slump att budgeten presenterades på ett äldreboende eftersom en av de största satsningarna i budgeten är på bemanningen på äldreboenden.

Arbetslösheten biter sig fast.

Åsa Regnér berättade bland annat att de kan se att hos en del grupper i samhället så biter sig arbetslösheten fast och även om landets ekonomi ser ut att vara på väg uppåt och faktiskt har gått framåt så har vissa grupper i samhället fortfarande svårt att ta sig in på arbetsmarknaden och det gäller framför allt de som har låg utbildning.
Satsningarna när det gäller arbetslösheten handlar till stor del om ett kunskapslyft, där universitet, Komvux och Yrkesvux kommer att spela stora roller.
Satsningen består i 2 800 utbildningsplatser inom Komvux och Yrkesvux för 2015 och sedan under 2016 – 2019 ska det bli 10 000 fler platser per år.
Det blir också en satsning på Folkhögskolan som kommer att innebära att det blir 750 nya utbildningsplatser i år och sedan är beräkningen att det ska utökas med 2000 platser.

Extratjänster och Traineejobb.

De grupper som står längst ifrån arbetsmarknaden får också satsningar där bland annat traineejobben ingår och där är tanken att de ska få arbeta inom vården för att prova på hur det är och förhoppningen är ju naturligtvis att de ska välja den typen av arbete sedan, insatsen riktar sig till unga mellan 20 – 24 år och satsningen beräknas kosta 2 miljarder kronor per år och det finansieras delvis genom att lönerabatten för unga fasas ut.
En annan satsning är extratjänster, där är tanken att de som har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden ska kunna vara en extra resurs samtidigt som de söker jobb och det ska vara med avtalsenlig lön.
Tanken är att få upp utbildningsgraden så att fler har möjligheten att få ett arbete på sikt. - Vi tror att det här är en väldigt viktig satsning för framtiden, vi tror också när det gäller jobben att det gäller att vara duktig på att med träffsäkerhet ställa de grupper som har svårast att komma in och stanna kvar på arbetsmarknaden, sa Åsa Regnér.

Stor satsning på jämlikhet och jämställdhet.

Vi fick en intervju med Åsa Regnér där hon bland annat berättade att det hon tycker är den största satsningen är att budgeten innehåller så mycket om jämställdhet och jämlikhet.
Den här budgeten arbetar aktivt för jämställdhet mellan män och kvinnor.
Det finns ett antal förslag i budgeten som tillsammans kommer att gynna kvinnors ekonomi och det är ett medvetet drag för att jämna ut de klyftor som har blivit mellan män och kvinnor när det gäller ekonomi.
- Det är också förslag som kommer att underlätta på arbetsmarknader där vi vet att kvinnor förvärvsarbetar till hög grad och till ensamstående föräldrar och så vidare, sa Åsa Regnér.

En miljard till äldreomsorgen.

En av de största satsningarna i vårbudgeten är på bemanningen i äldrevården, regeringen satsar en miljard i år och sedan två miljarder de kommande åren under mandatperioden.
Äldrevården är en kvinnodominerad sektor och det gäller både de som arbetar inom äldrevården och de som behöver anlita äldrevården.
Tanken bakom satsningen är att locka fler att arbeta inom äldrevården och naturligtvis så vill ministern gärna se fler män inom äldrevården och för att det ska bli verklighet så arbetar de på flera plan, bland annat med att heltid ska bli norm och att äldrevården ska bli en omtyckt arbetsplats, men då är bemanningen en viktig fråga så därför blir största satsningen där.
- Äldreomsorgen över huvud taget ska präglas av kvalitet, kompetens och vara bra arbetsplatser och det ska vara en bra omsorg där och vi hoppas att det lockar både kvinnor och män, vi hoppas att det lockar personer som kommer nya till Sverige av olika skäl, sa Åsa Regnér.

Kvalitetskommission startas.

Åsa Regnér berättade också att de just nu håller på med arbetet att starta upp en äldrekommission som ska ha i uppdrag att studera äldreomsorgen och de ska titta på alla aspekter inom omsorgen, både för de som är i behov av omsorg och de som arbetar.
Kommissionen ska arbeta så brett som möjligt och det är eftersom äldreomsorgen är en av de största sektionerna på arbetsmarknaden, cirka fem procent arbetar inom den sektorn.
- Alla de här frågorna som handlar om kvalitet för den som behöver äldreomsorg ska den här kommissionen titta på, också framtidsfrågor som teknikutveckling och annat, sa Åsa Regnér.

Satsar på skolan.

Två miljarder satsas det på lärare och speciallärare och utbildningsplatser för lärare i förskola och lågstadiet, elevhälsan får också en satsning och Åsa Regnér sa att hon vet att skolhälsan är viktig för att barn ska må bra och speciellt de barn som är i utsatta situationer av något slag.
Regeringen satsar också på försörjningsstöd till ensamstående föräldrar och satsningarna riktar sig mer mot familjerna än enbart barnen, speciellt familjer med utsatt ekonomi ska få det lite bättre.

Tillbaka

Kommentarer:

Lämna en kommentar