×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:


2021-11-29

Studiehjälp och Digital support.De senaste 5 videona.

Satsning på belysning och fortsatt utveckling.


Idrott och integration i Förortslyftet.


Moderaterna presenterade budgetförslag.


Örebro har en helt ny park på öster.


Du hitter fler videos under menyn Video.


 

  Publicerat: 2015-03-20  

Helene Hellmark Knutsson besökte Gumaeliusskolan.

Helene Hellmark Knutsson besökte Gumaeliusskolan.

Inledde mötet gjorde Krister Persson, Ordförande Lärarutbildningsnämnden och ansvarig för lärarutbildningen vid Örebro universitet, och han berättade lite om hur de arbetar med lärarutbildningen på Örebro universitet och då speciellt den verksamhetsförlagda delen av utbildningen som nu sker på övningsskolor.

Inledde mötet gjorde Krister Persson, Ordförande Lärarutbildningsnämnden och ansvarig för lärarutbildningen vid Örebro universitet, och han berättade lite om hur de arbetar med lärarutbildningen på Örebro universitet och då speciellt den verksamhetsförlagda delen av utbildningen som nu sker på övningsskolor.

Utveckla lärarutbildningen.

För att utveckla och förbättra lärarutbildningen har Örebro Universitet gått med i ett femårigt projekt med övningsskolor för lärarstudenter och det innebär bland annat ett lite annat sätt att arbeta på, en av de stora skillnaderna är att lärarstudenterna kommer tillbaka till samma skola 3 av de fyra perioderna som de är ute i verksamheterna och lär sig att bli lärare.
Erfarenheterna har varit goda även om projektet precis har startat och det är fortfarande en del arbete kvar med det praktiska och Krister Persson berättade att han vill införa det här i alla lärarutbildningar på Örebro universitet även om det kan ta ett tag innan det blir verklighet.

Nyfiken minister.

Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, var nyfiken och speciellt på skolans del i utbildningen av nya lärare, hon frågade bland annat om det här arbetet med övningsskola har fört lärargrupperna närmre varandra för en sak som OECD pekade på när de tittade på den svenska skolan var att många lärare arbetar själva och saknar kollegialt stöd.
Svaret kom rätt snabbt från rektor Sture Barkin att Gumaeliusskolan är inte rätt skola för den frågan eftersom de har arbetat i arbetslag sedan 80-talet.

Ersättning till hela arbetslaget.

Sture Barkin sa också att de hade tydliga regler för vad som gäller när det kommer lärarstudenter till skolan och det är att hela arbetslaget ska vara involverat, den ersättning som utgår från universitetet när en skola tar emot en lärarstudent den går till hela arbetslaget på Gumaeliusskolan och inte till en enskild lärare, han berättade också att han tror att frågan om ersättningen kan göra att skolor inte vill ta emot lärarstudenter för att lärare och skolledning inte är överens om vart ersättningen ska gå.

Informativt och givande besök.

Vi fick en intervju med Helene Hellmark Knutsson och hon berättade då att mötet på Gumaeliusskolan var bra och informativt, hon sa också att det är bra att få se hur det fungerar konkret i verkligheten med övningsskolor som regeringen har startat upp på försök för att stärka lärarutbildningen.

Besökt flera högskolor.

Helene Hellmark Knutsson har sedan hon blev minister för högre utbildning och forskning besökt flera högskolor i landet och något hon har märkt under de besöken är att högskolorna bedriver mycket bra arbete inom undervisning och forskning och högskolorna är stolta över sina utbildningar och vill gärna visa upp det de gör.
Högskolor och universiteten har också nischat sig så att utbudet och bredden på utbildningar är väldigt stor.
Alla högskolor står också inför samma utmaning berättade Helene Hellmark Knutsson och den utmaningen består i hur vi ska kunna möta det stora utbildningsbehovet som Sverige står inför.
- Det är inte bara till skolan och sjukvården, det är ju också näringslivet i stort och hur vi ska klara att bygga ut högre utbildning för att också klara kvaliteten i utbildningen, sa Helene Hellmark Knutsson.

Utöka högskoleplatserna med 14 300 platser.

Regeringen planerar att utöka högskoleplatserna med 14 300 till 2018 och det räknar Helene Hellmark Knutsson med ska bli verklighet, hon kan däremot inte svara på om det kommer att behöva utökas ytterligare efter det, men eftersom efterfrågan på högskoleutbildning ökar hela tiden och att det ligger stora generationsväxlingar som ligger nära i tiden så verkar det inte helt omöjligt med ännu en utökning av platser efter 2018.

Bredda rekryteringen.

Regeringen har gett ett uppdrag till universitet och högskolor där de ska utreda hur de kan bredda upptagningen av studenter, den här frågan har stått stilla de senaste 10 åren.
Idag så är de flesta som läser vidare från hem där föräldrar har högskoleutbildning själva och Regeringen vill därför titta på hur universitet och högskolor kan locka elever från hem som inte har studievana redan tidigare.
- Tyvärr är du mer beroende av dina föräldrars utbildningsbakgrund, om du väljer att läsa vidare än kanske ditt eget intresse eller studieresultat, sa Helene Hellmark Knutsson.

En jämställd och jämlik skola.

En viktig sak i att få en jämställd och jämlik skola är att universitetsledningar och forskningsfinansiärer fördelar forskningsmedel, det är viktigt att de fördelas efter varje individs kunskap och talang som värderas utan att de låter normer vara med och styra.
- Men också att kunna göra mer obundna val oavsett ens bakgrund eller kön och då behöver vi jobba på flera olika sätt, bland annat med att lyfta fram förebilder, sa Helene Hellmark Kuntsson.

Tillbaka

Kommentarer:

Lämna en kommentar