×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:


2021-11-29

Studiehjälp och Digital support.De senaste 5 videona.

Satsning på belysning och fortsatt utveckling.


Idrott och integration i Förortslyftet.


Moderaterna presenterade budgetförslag.


Örebro har en helt ny park på öster.


Du hitter fler videos under menyn Video.


 

  Publicerat: 2015-01-19  

Mer samverkan om kvinnofrid.

Mer samverkan om kvinnofrid.

Under måndagen undertecknade representanter från Länsstyrelsen Örebro Län, Region Örebro Län och Polisen en överenskommelse om samverkan för kvinnofrid.
Det har redan tidigare funnits ett samarbete i de här frågorna men nu är tanken att de olika medverkandes arbeten ska bli kända, effektiva och anpassade efter målgruppernas behov.

Under måndagen undertecknade representanter från Länsstyrelsen Örebro Län, Region Örebro Län och Polisen en överenskommelse om samverkan för kvinnofrid.
Det har redan tidigare funnits ett samarbete i de här frågorna men nu är tanken att de olika medverkandes arbeten ska bli kända, effektiva och anpassade efter målgruppernas behov.

Många deltagare i överenskommelsen.

De tre som skrev under överenskommelsen i förmiddags var Rose-Marie Frebran, Landshövding, Bo Andersson, Polisområdeschef Örebro och Marie Louise Forsberg Fransson (S), Regionråd,deltog gjorde också Maria Hagberg som är Länsstyrelsens regionala samordnare för kvinnofridsfrågor. Det finns många fler som är med i överenskommelsen så som Örebro kommun och flera ideella organisationer.

En viktig fråga.

Arbetet med kvinnofrid innehåller flera olika områden och den röda tråden är våld i hemmet samt prostitution och trafficking.
Rose-Marie Frebran inledde med att berätta att det här är en komplex fråga med många olika aktörer och sedan fick Maria Hagberg berätta lite om hur det ser ut i Örebro Län.
Maria Hagberg berättade bland annat att intresset för samverkan har ökat sedan hon började arbeta på Länsstyrelsen, idag så tar föreningar och andra aktörer kontakt med henne själva mot tidigare när hon fick åka runt och hitta samarbeten på olika vägar.
- Det händer mycket inom området och även om det är svårt att arbeta med så är det betydligt lättare när man kan samverka sa Maria Hagberg.

Bemötande är viktigt.

Marie-Louise Forsberg Fransson sa bland annat att bemötandefrågor överlag är viktiga inom vården, det är inte bara i heterosexuella relationer det förekommer våld utan det förekommer i alla typer av relationer därför är det viktigt med bemötandet inom vården och även om de redan idag arbetar med den frågan så behöver mer göras.
Arbetet med kvinnofrid är viktigt och högt prioriterat, trots det så pågår det våld som inte uppmärksammas därför är det viktigt att vården är lyhörd inom alla olika delar.

Gemensam styrka.

Bo Andersson sa bland annat att styrkan i ett avtal är att fokusera krafterna mot samma områden och även om polisen redan idag arbetar med våld i nära relationer så behöver de samarbeten med andra aktörer eftersom polisen inte kan klara av allt själva och sedan så är den här typen av brott oftast svåra att utreda och att få till ett avslut, därför är samverkan viktig.

Syfte med överenskommelsen.

Den här överenskommelsen har som syfte att motverka våld i nära relationer och verka för kvinnofrid.
Örebro Län har en nolltolerans mot alla former av våld och överenskommelsen är ett steg i det arbetet.
Det finns några utgångspunkter i dokumentet och en är att alla ska ha samma rätt till kroppslig integritet och där är det förebyggande arbetet viktigt.
Våld i nära relationer är ett problem som berör hela samhället och problematiken finns i alla samhällsklasser, därför är det viktigt med ett brett samarbete mellan olika aktörer.
Våld i nära relationer avser inte enbart fysiskt våld utan det kan ta uttryck på flera olika sätt, men en gemensam nämnare är att ena parten är i beroendeställning till den andra av något skäl och har därför hamnat i underläge i relationen.

En prioriterad fråga.

I en intervju efter undertecknandet berättade Marie-Louise Forsberg Fransson att undertecknandet betyder att ledningen för organisationerna tar frågan på allvar och det är ett sätt att visa för de som arbetar med frågorna att det här är prioriterade frågor.
Bo Andersson höll med Marie-Louise Forsberg Fransson och sade också att det här ska fortplantas nedåt i organisationen, men det är viktigt att de visar vägen.
Maria Hagberg sa att för hennes fortsatta arbete är det ett stort stöd att ha den här överenskommelsen i ryggen.

Våldsdrabbade behöver stöd.

Marie-Louise Forsberg Fransson sa att människor som blir drabbade av våld behöver stöd och då är det viktigt att de känner till varandras områden så att de kan ge rätt insatser vid rätt tillfälle.
Bo Andersson sa att det hjälper inte att var och en arbetar hårt med de här frågorna utan vi behöver jobba hårt tillsammans för att i slutändan nå ett bättre resultat.
I Örebro så är det rätt bra i resursfrågan berättade Maria Hagberg men Örebro är ju den största kommunen i länet, det är värre för mindre kommuner som inte har lika bra ekonomi.
- En placering av en ung människa kan stjälpa en hel socialnämndsbudget i en liten kommun, det måste man också ha med i tänket och då blir samverkan ännu viktigare, sa Maria Hagberg.

Intresse för samverkan ökar.

Rose-Marie Frebran berättade under vår intervju att intresset för samverkan ökar och att fler inser hur viktig den här frågan är, det handlar om det fjärde jämställdhetsmålet och mäns våld mot kvinnor ska upphöra.
Både Riksdag och Regering anser att det här är viktiga frågor och att vi måste ha en nolltolerans när det gäller våld i relationerna.
Rose-Marie Frebran sa också att det är viktigt att vi pratar om de här frågorna, lösningen på att få fler att prata är utbildning och att några går före och börjar prata, men det är en komplicerad fråga. - Mäns våld mot kvinnor ska upphöra, kort, koncist och sedan har det ju många delar, sa Rose-Marie Frebran.

Tillbaka

Kommentarer:

Lämna en kommentar