×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:
De senaste 5 videona.

Grillkväll i Baronbackarna med Kommunistiska partiet.


Tillsammans är vi starka.


Örebro i framkant när det gäller krisberedskapen.


En liberal visionsbudget.


Du hitter fler videos under menyn Video.


  Publicerat: 2014-11-07  

Positiva siffror för handeln i Örebro.

Positiva siffror för handeln i Örebro.

Under torsdagen presenterade HUI Research siffror för detaljhandeln i Örebro under 2013 och Örebro visar på en bra utveckling.
Kommunstyrelsens ordförande, Lena Baastad (S), fick inleda eftermiddagen och rubriken hon fick att tala om var - Nu går vi vidare mot ett ännu bättre Örebro, en rubrik som Lena Baastad verkade uppskatta.
Lena Baastad talade om att för några år sedan så var det inte samma känsla i Örebro, idag så är det en större framtidstro och Örebroarna är mer positiva till staden än de var för några år sedan.

Under torsdagen presenterade HUI Research siffror för detaljhandeln i Örebro under 2013 och Örebro visar på en bra utveckling.
Kommunstyrelsens ordförande, Lena Baastad (S), fick inleda eftermiddagen och rubriken hon fick att tala om var - Nu går vi vidare mot ett ännu bättre Örebro, en rubrik som Lena Baastad verkade uppskatta.
Lena Baastad talade om att för några år sedan så var det inte samma känsla i Örebro, idag så är det en större framtidstro och Örebroarna är mer positiva till staden än de var för några år sedan.

Handeln går bra i Örebro.

HUI Research har fem olika handelsområden med i sin rapport, City, Aspholmen, Boglundsängen, Marieberg och Österplan, sedan så finns det naturligtvis siffror även för hela Örebro kommun och för hela landet.
Örebro City har positiva siffror och även om de har tappat lite marknadsandelar till Marieberg så har det tappet mer med befolkningsökningen att göra än att de faktiskt tappat berättade Henrik Vestin från HUI Reaserch.
Marieberg är som område det största handlingscentrat i Örebro kommun men Boglundsängen har ökat sina försäljningstal kraftigt sedan mätningen 2012 och ju fler butiker som öppnar i Boglundsängen desto bättre siffror kommer de att få.

Hela utvecklingen i Örebro är bra när det gäller handel.

Detaljhandeln i Örebro omsatte 10,9 miljarder kronor under 2013 och det är en ökning med två procent sedan föregående år, de senaste fem åren har detaljhandeln ökat med 23 procent vilket är en bättre utveckling än hela landets genomsnittliga utveckling på 12 procent.
Örebro hamnar överst på lisan av större städer när det gäller detaljhandel och sällanköpsvaror och en intressant aspekt är att var tredje kund kommer utifrån för att handla i Örebro.

Stadskärnan klarar sig bra.

Handeln i centrala Örebro går också bra och även om stadskärnan har tappat några marknadsandelar till Marieberg i den här mätningen så berättade Henrik Vestin att det faktiskt inte är dåligt utan tappet beror på att handeln har ökat i hela Örebro och då har stadskärnan svårt att behålla sina marknadsandelar eftersom stadskärnan har ett begränsat utrymme.

En framgångsrik cityhandel.

Henrik Vestin pratade också om att stadskärnor måste vara duktiga på att förädla det de redan har och att utbudet är bra bland de butiker som finns.
En citykärna är så mycket mer än bara handel och det gör att den är mycket mer komplex än rena handelsområden.
Örebros cityhandel har klarat sig bra och Stina Storm, VD City Örebro, sa att de har arbetat hårt med samverkan och att göra handeln i city mer attraktiv och det är det som har gett den positiva utvecklingen.
Cityhandeln har sin största del när det gäller kläder, 40 procent av klädeshandeln sker i city men däremot är hem och fritid större ute i Marieberg.

Positiv överraskning.

Stina Storm, VD City Örebro, berättade efter presentationen att hon hade räknat med en del röda siffror när det gällde cityhandeln och hon var nöjd med att Cityhandeln har behållit marknadsandelar från året före.
Stina Storm trodde att det skulle vara röda siffror eftersom det har varit en del tomma butikslokaler i city men det verkade ha fungerat ändå.
City Örebro arbetar med att staden ska vara attraktiv dygnet runt och det är inte bara handeln de arbetar med utan även restauranger och andra verksamheter som ligger i centrala Örebro berättade Stina Storm och en av deras viktigaste uppgifter är att tala om för Örebroarna vilket utbud som finns i city.

Arbetar på flera olika sätt.

City Örebro har inte någon stor marknadsföringsbudget vilket gör att de får arbeta smart i stället sa Stina Storm och en av nyheterna i år är att de har tagit fram en app där alla med en smartphone får information om vad som händer och naturligtvis innehåller den erbjudanden från olika verksamheter också.
En annan stor del av City Örebros arbete är att arrangera olika saker centralt, i år så var det premiär på en bilmässa där bilhandlare fick ställa ut bilar på Drottninggatan, annars så har City Örebro specialiserat sig lite på livemusik ute på stan, det är de som ligger bakom Sommarscen som körs på torsdagar på Stortorget hela sommaren igenom.

Upplevelser i stället för prylar.

Henrik Vestin från HUI Research berättade efter presentationen att den trend som han ser är att stadskärnan får en annan typ av service än den traditionella detaljhandeln, restauranger och kulturutbud blir viktigare för citykärnor och det visar på ett skifte i vad konsumenterna vill göra, det går från att ha handlat saker till att välja att handla upplevelser av olika slag istället.
Henrik Vestin sa också att det är viktigt att stadskärnor tänker på det i sitt utvecklingsarbete, att det är viktigt att utveckla hela stadskärnan och inte bara koncentrera sig på handeln.

Örebro står sig bra.

Henrik Vestin berättade att Örebro står sig bra om man jämför med övriga landet och vi har en stark handelsstad.
Örebro är en av de starkaste handelskommunerna både när det gäller utveckling och omsättning men Henrik Vestin var också noga med att säga att Örebro måste fortsätta att utvecklas och andra städer som konkurrerar med oss om kunderna de utvecklas vilket betyder att vi inte får stanna upp och känna oss nöjda för då kommer vi halka efter.

Positiv stämning i hela staden.

Lena Baastad, (S) kommunstyrelsens ordförande, sa efter presentationen att det finns en väldigt positiv stämning i hela staden och Örebro växer så det knakar, företag flyttar hit och det skapas nya arbetstillfällen.
- Det känns som att det finns en stor stolthet och med rätta för att det går bra för Örebro, sa Lena Baastad.

Många utmaningar framöver.

Lena Baastad ser att det finns många utmaningar för Örebro framöver och det gäller arbetslösheten och bostadsbristen bland annat, när det gäller just handeln så har galleriorna det tufft idag och det är en utveckling som ser likadan ut i hela landet.
Cityhandeln har en utmaning speciellt när det gäller den växande e-handeln, men Lena Baastad sa också att hon ser att vi har starka köpcentrum och starka citylägen.
Besöksnäringen spelar en stor roll, många reser till en stad inte bara för att handla utan också för att uppleva saker.


Tillbaka

Kommentarer:

Lämna en kommentar