×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:
De senaste 5 videona.

Grillkväll i Baronbackarna med Kommunistiska partiet.


Tillsammans är vi starka.


Örebro i framkant när det gäller krisberedskapen.


En liberal visionsbudget.


Du hitter fler videos under menyn Video.


  Publicerat: 2014-10-24  

Regeringens presenterade sin första budget.

Regeringens presenterade sin första budget.

Under torsdagen presenterade den nya regeringen sin första budget och Örebro fick besök av Åsa Romson (MP), klimat- och miljöminister och vice statsminister och Alice Bah Kuhnke (MP), kultur- och demokratiminister.

Under torsdagen presenterade den nya regeringen sin första budget och Örebro fick besök av Åsa Romson (MP), klimat- och miljöminister och vice statsminister och Alice Bah Kuhnke (MP), kultur- och demokratiminister.

Budget tillsammans med Vänsterpartiet.

Åsa Romson inledde genom att berätta att Miljöpartiet och Socialdemokraterna har förhandlat om budgeten med Vänsterpartiet så det är tre partier som har gjort upp om den här budgeten.
Budget för ett land som håller ihop, är namnet på budgeten och Åsa Romson och namnet handlar om att vända de senaste årens trender med ökade ekonomiska klyftor och att bygga ihop landet och göra stora framtidssatsningar.

Många reformer.

Åsa Romson talade om att regeringen vill att Sverige ska bli en global förebild när det gäller jämställdhet, jämlikhet, klimatomställning och att Sverige är ett land som kännetecknas av alla människors lika värde.
Alice Bah Kuhnke talade om att Regeringen bland annat föreslår en rad insatser för att förebygga mäns våld mot kvinnor och att föräldraförsäkringen ska bli mer jämställd.
Åsa Romson talade om att använda ekonomiska styrmedel för att ställa om Sverige till ett mer hållbart samhälle och att vi ska klara av de nationella miljömålen som finns uppsatta.
- De nationella miljömålen är vikta och se till att vi kan börja nå dem istället för att det arbetet står still, sa Åsa Romson

Storsatsningar på kulturen i skolan.

Alice Bah Kuhnke talade om att det blir fri entre på statliga museer och det satsas på kultur i skolan.
Den svenska skolan ska vara i toppklass och Alice Bah Kuhnke sa att vi idag, det finns mängder med studier från vårt land och våra nordiska grannländer och från hela världen att mer estetik och mer kultur i skolan ökar våra barn och ungas förmåga att också lära sig andra saker, därför är kultur i skolan en stor och viktig satsning.
Skapande skola får en budgetökning med 25 miljoner under 2015 och sedan blir ökningen 30 miljoner under 2016 - 2018 och Skapande skola kommer tillsättas en utredning om Skapande Skola för att ta fram förslag på en nationell strategi.

Satsningar på Kulturskolan.

Regeringen satsar också på kulturskolorna, så att det ska finnas kulturskolor i alla kommuner för så är det inte idag.
400 miljoner avsätts under 2015 - 2018 och grundtanken är att sänka avgifterna för Kulturskolorna och Alice Bah Kuhnke sa också att Kulturskolorna bedriver en fantastisk verksamhet, men det finns brister, det erbjuds till exempel inte alla instrument det finns en oroväckande trend när det till exempel gäller blåsinstrument för om utvecklingen fortsätter i den riktning den har nu så kommer det inte att finnas blåsinstrument i orkestrar längre.

Alice Bah Kuhnke är nöjd med den stora kultursatsningen.

Vid en kort intervju efter budgetpresentationen med Alice Bah Kuhnke så berättade hon att det som var viktigast i budgeten när det gäller kulturen är att det är så stora satsningar och att få presentera en budget med ökningar på en kvarts miljard känns fantastiskt.
Alice Bah Kuhnke presenterade också en kultursatsning som riktar sig till miljonprogramsområden, 230 miljoner kronor satsar regeringen och anledningen till den satsningen är att det bor helt normala människor i de områdena men de lever ofta i miljöer som inte är så stimulerande, naturligtvis gäller inte det för alla miljonprogramsområden men för många och då vill regeringen i samarbete med de lokala aktörer som finns i området redan arbeta med kultur och utsmyckning.
- Det får aldrig bli så att det är några som kommer utifrån utan vi arbetar från inställningen som är Nothing about us whitout us, sa Alice Bah Kuhnke.

Biologisk mångfald är viktig.

En av de miljösatsningar som Åsa Romson talade om var en stor satsning på biologisk mångfald och hon berättade efter budgetpresentationen att satsningen på biologisk mångfald kommer av att de har sett att den ha en tydlig resursbrist.
En del naturskyddade områden i landet har inte kunnat få den skötsel som krävs för att öka den biologiska mångfalden och det är också viktigt att enskilda markägare får en skälig ersättning för att ta hand om de naturområden de har på rätt sätt.
De ska kunna känna att de kan avstå avverkning eller exploatering av viktig mark.
Åsa Romson sa också att det kommer att behövas fler skyddade markområden och om vi ställer hårda krav på andra länder om att till exempel bevara regnskog så måste vi också se till att sköta vår egen skötsel och bevarande av skog.

Kommuner får hjälp att klimatanpassa.

En annan stor satsning i budgeten är att det satsas på klimatanpassning för extremväder, 200 miljoner kommer kommuner kunna ansöka om under 2015 och 150 miljoner är redan sökta av kommuner för att kunna klimatanpassa sig, men nu kommer det att finnas en pott på 50 miljoner till så att de kan ansöka om extra pengar för att klara av klimatsäkringen.
- De oerhört viktiga lokala insatserna för att säkra t.ex. vissa VA-system, det kan handla om en del infrastruktur åtgärder i kommunen och sådant som har tydlig koppling till det ökande extremväder som vi har fått med de klimatförändringar som redan nu finns på plats, sa Åsa Romson.


Tillbaka

Kommentarer:

Lämna en kommentar