×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:
De senaste 5 videona.

Grillkväll i Baronbackarna med Kommunistiska partiet.


Tillsammans är vi starka.


Örebro i framkant när det gäller krisberedskapen.


En liberal visionsbudget.


Du hitter fler videos under menyn Video.


  Publicerat: 2014-08-28  

Småföretagarna hade ett möte med Mats Odell (KD).

Småföretagarna hade ett möte med Mats Odell (KD).

Småföretagarna hade ett möte med Mats Odell (KD) på Grand Hotel i Örebro och det blev två rätt intensiva timmar där de han gå igenom flera ämnen, fast inte alla de hade planerat.
Det var planerat att ha sju olika ämnen men det var två av dem som tog upp mycket tid så alla andra hans inte med, lärlingsplatser blev det ämne som faktiskt tog mest tid att prata om för det här var ingen debatt utan ett samtal.

Småföretagarna hade ett möte med Mats Odell (KD) på Grand Hotel i Örebro och det blev två rätt intensiva timmar där de han gå igenom flera ämnen, fast inte alla de hade planerat.
Det var planerat att ha sju olika ämnen men det var två av dem som tog upp mycket tid så alla andra hans inte med, lärlingsplatser blev det ämne som faktiskt tog mest tid att prata om för det här var ingen debatt utan ett samtal.

Småföretagarna vill gärna se lärlingsplatser.

Småföretagarna vill gärna ha möjligheten att ta in lärlingar men då måste villkoren vara mycket bättre än de är idag.
Lärlingar tar tid att träna upp och för ett litet företag så är det ett stort åtagande att ta emot en lärling, därför vill småföretagarna se ett starkt incitament så att små företagare vågar ta emot en lärling.
Så som det ser ut idag med YA-platser så fungerar det inte alls bra och till och med i maj 2014 fanns det 87 personer som hade ett YA jobb och det levde inte upp till förväntningarna hos Alliansen. Kristdemokraterna vill införa lärlingsplatser som ska ha arbetsförlagd utbildning och Mats Odell fick förklara hur Kristdemokraterna har tänkt sig den nya formen av lärlingsplatser.

Begränsa inte.

Mats Odell berättade att Kristdemokraterna gärna vill införa lärlingsplatser och då skulle villkoren vara 18 månaders anställning upp till 23 år och 36 månaders anställning från 23 upp till 30 år och han fick genast mothugg av Småföretagarna som undrade varför det måste vara så tidsbegränsat.
Tidsbegränsningen kan mycket väl stjälpa i stället för att hjälpa eftersom alla lärlingars situation kommer att vara annorlunda och om lärlingen inte har Svenska som modersmål kan det behövas längre tid för att få språket att fungera.
Mats Odell svarade att anledningen till tidsbegränsningen är att facken är emot lärlingsplatser och därför behövs det begränsningar för att kunna få dem att acceptera lärlingar på arbetsplatser.
Kristdemokraterna vill också att lärlingar ska kunna söka vidare till högre studier utan att behöva läsa upp betyg emellan, som det är idag.

Den andra stora frågan under kvällen var regelkrångel.

Den andra frågan som tog upp stor del av de två timmarna det var regelkrångel och även om det blev rätt mycket om specifik regler så var det lätt att se att regler är något komplicerat och omständigt och en ren djungel ibland.
En positiv sak kom fram och det är att det kommer att bli enklare att skicka in uppgifter, för förslaget om att det ska räcka att skicka in en uppgift en gång kommer att bli verklighet för det finns budgeterat för i 2014 års budget, det behövs IT för att det ska gå att genomföra berättade Mats Odell.

Rensa bort dåliga lagar.

Förslaget från Småföretagarna var att alla regler ska gås igenom ordentligt och hårt och att massor med regler som gör allt krångligare ska tas bort och Mats Odell var inte helt emot en sådan genomgång men han sa också att många av de nya regler som kommer när det gäller företag det kommer från EU.
- Vi kämpar hela tiden med att ta bort, men det kommer hela tiden nya saker som i grunden är bra, för att de skapar en lika plan, en lika spelplan i hela Europeiska Unionen men det blir hela tiden, vad ska jag säga, 80 procent av dom betänkanden som vi tar fram i näringsutskottet är EU direktiv och det blir hela tiden nya krav på företag så det är inte bara att ta bort, det är som att ösa vatten ur en båt med hål i botten, sa Mats Odell.

Bra samtal med Småföretagarna.

Vi fick en intervju med Mats Odell och han berättade då att han var nöjd med samtalet med Småföretagarna och Mats Odell berättade att de tidigare har haft samarbete med Småföretagarna vilket har lett till att Kristdemokraterna har fått igenom vissa punkter i Alliansregeringen.
En av de viktigaste punkterna som de har fått igenom tror Mats Odell var den att få ner sjuklönekostnaderna för småföretagare.
De är ett förslag från kristdemokraterna som innebär att småföretagarnas kostnader för sjuklönen kommer att minskas kraftigt, men Mats Odell är klar med att det finns mycket kvar att göra och speciellt när det gäller sjukförsäkringen för företagarna, idag så har de anställda mycket bättre säkerhet än vad företagaren har.

Lärlingsfrågan var väldigt het.

Mats Odell höll med om att lärlingsfrågan är väldigt het och Kristdemokraterna vill gå vidare med lärlingsfrågan så att även små företagare har möjlighet att ta emot lärlingar.
Mats Odell sa att arbetsmarknadens parter har problem med lärlingsfrågan och det är speciellt frågan om en lägre lön för lärlingar som är den svåra frågan.
Mats Odell berättade att kristdemokraterna har tagit fram ett förlag som han hoppas ska kunna reda ut en del av de knutar som finns, men om det blir så återstår att se.


Tillbaka

Kommentarer:

Lämna en kommentar