×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:
De senaste 5 videona.

Fine Goods underhöll boende i Baronbackarna.


Grillkväll i Baronbackarna med Kommunistiska partiet.


Tillsammans är vi starka.


Örebro i framkant när det gäller krisberedskapen.


Du hitter fler videos under menyn Video.


  Publicerat: 2014-05-21  

EU-debatt på Karro.

EU-debatt på Karro.

Under tisdagen var det en politikerdebatt om EU på Karolinska skolan i Örebro och det var representanter från alla de partier som idag har representanter i parlamentet.
Debatt reglerna var enkla och frågorna som debatterades visade på tydliga ideologiska skillnader mellan partierna.

På videon syns utdrag ur två av de tre debatterna.

© 2014 Johan Gullberg - knytpunkt.com
6 Klickbara bilder.

Under tisdagen var det en politikerdebatt om EU på Karolinska skolan i Örebro och det var representanter från alla de partier som idag har representanter i parlamentet.
Debatt reglerna var enkla och frågorna som debatterades visade på tydliga ideologiska skillnader mellan partierna.

Bara partier som redan sitter i EU Parlamentet.

Moderatorer för dagen var Ellen Gribing och Alma Muftic som går sista året på SA programmet och det var egentligen inte en debatt utan tre, men de flesta deltagare var samma i alla fall i de två sista och det jag tyckte var mest intressant det var faktiskt snabb frågorna där deltagarna bara fick svara ja eller nej genom att hålla upp skyltar och i debatt frågorna hade de kort tid på sig att svara vilket de faktiskt klarade av oväntat bra.
Deltagare ar Gunilla Hjelm (C ), Lotta Olsson (M), Eva-Lena Jansson (S), Lars O Molin (KD), Niclas Persson (MP), Kristin Olofsson (V), Emil Rissve (FP) och Erik Einarsson Piratpartiet i den första debatten vi var på och i den andra så var det Ebba Busch Thor (KD) och Mia Sydow Mölleby (V).

Hur öppet ska EU vara mot omvärlden.

En av diskussionsfrågorna var hur öppet EU ska vara mot omvärlden till exempel i handels och migrationsfrågorna.
Det var en rätt enig panel som sa att fler länder i EU måste ta sitt ansvar och ta emot flyktingar, Sverige och några länder till tar emot många medan andra länder knappt tar emot några och där vill de se förändring, Niclas Persson (MP) sa bland annat att det behövs fler lagliga vägar in i EU för flyktingar och det var en åsikt som delades av flera, murarna runt Europa och EU ska inte bli högre de behöver rivas, den som skilde sig lite från mängden var Kristin Olofsson (V) som vill att Sverige ska gå ur EU och ta emot många fler människor som behöver hjälp.

Ska Sverige gå med i Euro samarbetet.

En av de snabba frågorna var om Sverige ska gå med i Euro samarbetet och Emil Rissve försvarade sitt ja med att det skulle förbättra Sveriges ekonomi men han sa också att vi inte ska gå med imorgon men inom en snar framtid och att ett viktigt krav för att Sverige ska gå med är att de andra länderna sköter sin ekonomi som reglerna säger.
Erik Einarsson (PP) var den enda av paneldeltagarna som faktiskt fick publiken att skratta med sitt svar att man köper inte biljetter till Titanic när hon har börjat sjunka, det är bara korkat.

SMS frågor.

Under debatten hade publiken möjlighet att ställa frågor via SMS och en av frågorna var hur ska ni förbättra jämställdheten i Europa och deltagarna fick en halv minut på sig att svara vilket gjorde svaren korta och koncisa, alla partier var eniga om att jämställdheten ute i Europa behöver bli bättre och Lotta Olsson (M) sa bland annat att det är viktigt för kvinnor att få ekonomisk frihet eftersom det är en början på jämställdhet att kvinnan inte är ekonomiskt beroende av sin man och det var en åsikt som delades av flera av deltagarna.
Niclas Persson (MP) svarade bland annat att idag så är det mest män som sitter på viktiga positioner inom EU och Miljöpartiet är beredda att gå in med kvotering för att öka andelen kvinnor på högre positioner i EU.
Lars O Molin (KD) kommenterade frågan med att det handlar om attityder och fram för allt traditioner vilket gör att jämställdhetsarbetet behöver vara långsiktigt och målmedvetet.

Hur mycket makt ska EU ha i framtiden.

Det här var en av de frågor som visade tydliga ideologiska skillnader i de olika partierna. Folkpartiets Emil Rissve pratade bland annat för att flytta mer makt till EU och de är det enda partiet som vill se ett Europeiskt FBI, alltså en polis som får arbeta i hela EU området och anledningen till att de vill se en sådan utveckling är att brottsligheten inte ser några gränser och då behöver polisen arbeta likadant.
Mia Sydow Mölleby (V) pratade om att EU ska arbeta för mänskliga rättigheter men makten ska inte läggas mer på EU utan i stället ska EU:s makt minska, men EU är ett bra diskussionsforum för olika stora frågor.
Miljöpartiet har ändrat ställning under de senaste åren när det gäller EU berättade Niclas Persson, från att ha varit EU kritiska har de blivit EU vänliga eftersom de ser möjlighet att hitta lösningar på klimathotet i EU samarbetet.
Piratpartiet vill inte se mer överstatlighet och de anser att det redan finns polisiära organisationer i EU och att en av de viktigaste frågorna är den personliga integriteten berättade Erik Einarsson (PP).
Lotta Olsson (M) sa bland annat att EU är bra på stora gränsöverskridande frågor och det är där som EU ska ha sitt fokus och just den åsikten delade hon med både Kristdemokraten Ebba Busch Thor som berättade att Kristdemokraterna gärna ser att EU lägger mer resurser på brottsbekämpning men att den ska ligga i de organisationer som redan finns.

Nöjda moderatorer.

Efter debatten fick vi en intervju med moderatorer och båda två var nöjda med dagen, allt hade flutit på bra och politikerna var duktiga i att inte prata för länge även om de fick gå in och bryta ibland, speciellt i den första debatten.
Alma Muftic sa att det var intressant att ha alla de politiska partierna på samma scen och att de har olika vägar för att skapa sanna typ av samhälle, det var intressant att höra och Ellen Gribing sa att det var kul att det kommit så många från ungdomsförbunden för med tanke på att Karro är en gymnasieskola kan det vara enklare att känna igen sig i dem.
Politikerna var duktiga att få fram sina åsikter och båda två uppskattade att politikerna talade om den egna politiken och inte pratade om de andras.
Alma och Ellen berättade att de har arbetat fram debatten själva fast med mycket hjälp av Anders Hagsten och det var Anders som tog kontakt med de politiska partierna för att få deltagare till debatten.
Frågorna hade de verkligen arbetat med, de ville ha frågor där de politiska skillnaderna kom fram och det lyckades de väldigt bra med.


Tillbaka

Kommentarer:

Lämna en kommentar