×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:
De senaste 5 videona.

Grillkväll i Baronbackarna med Kommunistiska partiet.


Tillsammans är vi starka.


Örebro i framkant när det gäller krisberedskapen.


En liberal visionsbudget.


Du hitter fler videos under menyn Video.


  Publicerat: 2018-10-19  

Hemlöshetsdagen firades på Våghustorget.

Hemlöshetsdagen firades på Våghustorget.

Den 17 oktober är det hemlöshetens dag och den uppmärksammades på Våghustorget av nätverket för sociala frågor i Örebro kommun och det här var tolfte året som dagen uppmärksammas på Våghustorget.
I Örebro finns enligt statistiken 14 hemlösa men de föreningar som är verksamma i nätverket för sociala frågor gör en uppskattning om att det finns mellan 100-150 hemlösa och den siffran är densamma som förra året.

© 2018 Johan Gullberg - knytpunkt.com

14 Klickbara bilder.

Den 17 oktober är det hemlöshetens dag och den uppmärksammades på Våghustorget av nätverket för sociala frågor i Örebro kommun och det här var tolfte året som dagen uppmärksammas på Våghustorget.
I Örebro finns enligt statistiken 14 hemlösa men de föreningar som är verksamma i nätverket för sociala frågor gör en uppskattning om att det finns mellan 100-150 hemlösa och den siffran är densamma som förra året.

Politiker på scenen.

Varje år så har de bjudit in politiker från Örebro kommun för att höra deras tankar kring arbetet med att minska hemlösheten i Örebro och det är politiker som arbetar med sociala frågor som står på scenen, det här året var det John Johansson (S), Per-Åke Sörman (C ), Martha Wicklund (V), Johan Kumlin (M), Fredrik Norström (KD), Niclas Persson (MP) och Karolina Wallström (L).
Med på scenen i inledningen var också Emelie Rosén från Eksam och Anna-Lena Lindqvist från Bostad först som fick inleda med att ge sin syn på arbetet mot hemlöshet i Örebro kommun.

Stelbent byråkrati.

Anna-Lena Lindqvist från Bostad först inledde och berättade att Bostad först har funnits sedan 2013 och hon berättade att det i år kom en ny undersökning om hemlöshet o Örebro och enligt den så finns det 14 stycken som är akuthemlösa i Örebro kommun, den bilden håller Anna-Lena inte med om utan hon skulle gissa på att det finns 130-140 personer som lever i akut hemlöshet och det hon efterlyser i sitt arbete det är samverkan mellan olika kommunala verksamheter.
Anna-Lena berättade om en incident när en person fick lägenhet genom Bostad först efter att han har bott i skogen tidigare och naturligtvis har personen inga pengar till hyra direkt när han flyttat in eftersom det är snabba ryck i och med bostadsbristen i Örebro.
Bostad först hjälper honom med att söka försörjningsstöd men eftersom han har inkomst från försäkringskassan så blir det ett avslag och personen får börja sitt liv i en lägenhet med en hyresskuld, personen sökte också bidrag för hemutrustning och där blev det också avslag med motiveringen att han/hon borde ha sparat pengar, men hur kan man spara pengar när man är hemlös när man måste betala för sig överallt.
- Så kan vi inte ha det vi måste hitta en annan lösning sa Ann-Lena Lindqvist.

Läxförhör.

Ann-Marie Wulfstrand-Byhlin var konferencier under samtalet med politikerna och hon inledde med att kolla upp vad som hade hänt sedan förra årets Hemlöshetens dag.
Förra året så var det bland annat tal om ett boende för äldre med missbruksproblematik som de styrande politikerna lovade att lösa under förra årets samtal på scenen och Ann-Marie Wulfstrand-Byhlin undrade vad som hade hänt med den frågan sedan sist och arbetet med att utrota hemlösheten i Örebro.
John Johansson (S) var förs ut med att svara och han hänvisade till en workshop han var med på där han fått med sig många idéer på åtgärder för att få ner hemlösheten och hans tanke var att det samlade arbetet måste fortsätta och att det är ett arbete som kommer att ta tid.
- Vi pratar väldigt ofta om samverkan mellan kommun och region där det till exempel gäller psykiatrin eller missbruksvård men allt för ofta är vi dåliga på samverkan inom kommunen och det är pinsamt, på ren svenska och det tror jag att vi måste jobba vidare med sa John Johansson.

Boende för äldre med missbruksproblematik.

En av hemläxorna politikerna fick med sig från förra året var just boende för äldre med missbruksproblematik och Per-Åke Sörman berättade att han tagit tag i den frågan direkt efter förra årets Hemlöshetens dag och den utredningen är nu nästan klar och han räknar med att de kan fatta beslut i början av nästa år.
Anledningen till att den frågan hade stått still var att det inte hade tillsatts någon utredning i frågan men det fixade de till och i maj, juni fick de en första utredning som de sedan har skruvat till direktiven lite så Per-Åke Sörman räknar med att den snart kommer vara helt klar och komma upp för beslut.
- Vi är väldigt nära att ta den i mål vilket vi stod här och lovade för ett år sedan sa Per-Åke Sörman.

Vänsterpartiet vill se uppsökande verksamhet.

Martha Wicklund berättade att Vänsterpartiet vill se en uppsökande verksamhet och då fram för allt för de som börjar hamna på glid med ekonomin, när man börjar hamna efter med hyran så ska socialtjänsten kunna göra hembesök och arbeta aktivt för att personen får hjälp innan det går så långt så att den blir hemlös, varningssignaler kommer ofta tidigt och bostadsföretaget märker direkt när någon slutar betala hyran eller hamnar efter med hyran och det har ibland fungerat bra när det har gällt ÖBO:s hyresgäster men inte lika bra med privata bostadsföretag och Martha vill se att kommunen går in och ser till att det blir enkelt att stötta de här människorna tidigt.
- Att verkligen sluta upp kring en sådan person så att det aldrig behöver gå så långt att de faktiskt blir vräkta sa Martha Wicklund.

Styr upp med riktlinjer.

Johan Kumlin (M) talade om att han trycker att det är märkligt att ÖBO som är det kommunala bostadsbolaget har så hårda riktlinjer så att om du har en skuld till kronofogden så får du inte hyra lägenhet hos ÖBO och det sa han att det går att styra upp med riktlinjer för ÖBO, men han ser att grundproblemet är egen försörjning och om kommunen hade varit bättre på att se till att alla kommer ut på arbetsmarknaden så hade det sett annorlunda ut.
- Man ska ju jobba efter den förmåga man har, man kanske kan jobba 10 procent eller fem procent men kan man göra någonting så ska man alltid kunna få en inkomst det tycker jag är grund och botten till det här sa Johan Kumlin.

En del går snabbt och annat tar längre tid.

Fredrik Norström (KD) instämde med John Johansson och Per-Åke Sörman i att vissa saker går att få på plats rätt så snabbt men strukturella förändringar tar mer tid och det kan vara väldigt frustrerande och att det här är frågor som inte bara rör socialvälfärd utan andra delar också så som samhällsbyggnad.
Det gäller att höja blicken från sitt eget område och se en större bild av problematiken och det kan vara bra att ha med sig den här frågan redan när man planerar staden.
- Arbeta för att få in den här frågan ännu mer på andra förvaltningar, det tror jag kan vara en långsiktig del till lösning sa Fredrik Norström.

Arbeta för nollvision.

Niclas Persson (MP) sa att det är viktigt att arbeta för en nollvision men samtidigt så har han uppfattningen att det är fler unga som blir hemlösa idag och även om det görs en del i kommunen så är det långsiktigt arbete och ingenting som kommer vara på plats imorgon och att det idag går att ställa sig i kö till en härbärges plats utan att få en kontaktperson inom socialförvaltningen tycker han är konstigt och att det krävs ett mer strukturerat arbetssätt i kommunen.
Det han efterlyser är ett system som kan se till att situationen alltid blir bättre och att det är färre som drabbas av hemlöshet.
- Vi löser situationer akut hela tiden men vi tar inte itu med den större problematiken och det här är ju någonting som vi måste hitta lösningar på sa Niclas Persson.

Bostaden är viktigast.

Karolina Wallström (L) talade om att en av de viktigaste grunderna i livet är en bostad eftersom så mycket hänger på att du har en bostad, det krävs för att få ett arbete och på så sätt få en inkomst.
Gruppen hemlösa är jättestor och orsaken till hemlöshet är jättemånga men de har en väldigt svag röst i samhället och Karolina sa att då är det viktigt att politiken för deras talan men det har de misslyckats med och hon ser att den här gruppen ofta kommer sist i politiska diskussioner och hon har svårt att vara nöjd med det som har hänt det sista året när antalet hemlösa i Örebro inte har minskat.
- Förebyggande tar tid, men det är faktiskt också en skam att den här siffran på hemlöshet inte har minskat på ett år, ett år är ju jättelång tid sa Karolina Wallström.

Passa på att prata med politiker.

Ing-Britt Kindborg var med på Våghustorget och även om hennes fråga till politikerna inte hade med hemlöshet att göra så ville hon passa på att prata med ansvariga politiker om situationen för personer med en god man och alla olika delar som är inblandade när det gäller gode män.
Ing-Britt Kindborg krigar för sin man som har MS och råkade ut för en förvaltare som misskötte sig och hon hade hoppats på att få ställa sina frågor till politikerna när de var på scenen men så blev det inte utan hon fick ställa dem när de var klara och hon berättade att de lyssnade på henne och lovade att återkomma när de har kollat upp hennes frågor.
Den som har haft uppdraget som god man till Ing-Britts man har inte skött sitt uppdrag och trots att han blivit entledigad från uppdraget så kan Ing-Britt inte kolla genom pappren som ska finnas eftersom han inte behöver lämna ut dem på tre år och just nu så blir det ett moment 22 för henne när alla inblandade bara säger att de gjort allt de kan göra.
Nu när Ing-Britt har fått prata direkt med politiker så hoppas hon att hon får återkoppling från dem annars tänker hon söka upp dem igen för att se vad de har fått reda på och hon berättade att hon är rätt så envis av sig och tänker inte ge upp utan fortsätta tills hon har de svar hon behöver.
- Det handlar om överförmyndarnämnden, det handlar om Länsstyrelsen, det handlar om Örebro kommun som inte vill ta sitt ansvar när en förvaltare har helt enkelt misskött sitt uppdrag sa Ing-Britt Kindborg.

Hemlöshetens dag är viktig.

John Johansson berättade efter samtalet på scenen att den här dagen är viktig, dels så får civilsamhället visa upp all den verksamhet som de har och han som politiker får berätta om hur han ser på frågan och vad de faktiskt har gjort och vad de vill göra framöver men helst så skulle ju dagen inte behövas.
Idag så är det ingen som vet hur många hemlösa det finns i Örebro för det finns olika siffror men John Johansson sa att han tror inte att siffran har minskat och anledningen till att det inte finns någon bra statistik är att de som är hemlösa inte har kontakt med socialtjänsten utan med olika föreningar i stället och det är ett stort problem eftersom det då är svårt att veta exakt hur många som är hemlösa.
John Johansson var med i politikersamtalet för tredje gången och han berättade att det är vissa frågor som har varit med alla gånger och några nya men han är säker på att arbetet som de har gjort de sista åren snart kommer att märkas men han är också tydlig med att arbetet går för långsamt idag och samverkan inom kommunen är en av delarna som behöver förbättras.
- Det är några frågor som dyker upp igen men sedan så är det klart att vi förhoppningsvis så händer det någonting och jag menar att det arbetet som vi gör nu det kommer snart att börja ge frukt sa John Johansson.

Det finns planer och goda intentioner.

Karolina Wallström (L) berättade efter samtalet på scenen att det finns planer och lite annat sådant i kommunen just nu men hon vet inte vilka kontakter som har tagits i det här arbetet under året som gått och hon är av den åsikten att så länge det inte händer något för de som saknar tak över huvudet så har det inte hänt något alls.
Karolina Wallström vet att det förebyggande arbetet tar tid men hon vill också se att fler av ÖBO:s billigare lägenheter hamnar hos Bostad först och det skulle inte vara så svårt att ordna och hon vill att kommunen ser till att ingen behöver sova ute, det byggs väldigt mycket i Örebro så det borde gå att ordna ett hus så att ingen behöver sova ute, Örebro är så pass välbärgat så att det borde gå att ordna i alla fall sängplatser till de som behöver och hon var också inne på att den bristfälliga statistiken är ett problem för så länge de inte vet hur många människor det rör sig om så kan de inte heller veta vad de behöver göra.
Karolina Wallström har en idé om att avsätta en pott med pengar som som de föreningar eller verksamheter som arbetar med hemlösa kan söka av för att ge dem en sängplats och mat för dagen och det borde också göra så att kommunen sätter lite mer fart när de vet hur många det rör sig om och de kan få mer information om vad det är som behövs i insatser.
- Det är inte den långsiktiga lösningen med en sovplats och en madrass och kanske en filt, men det är tak över huvudet sa Karolina Wallström.

Det behöver bli dyrt för kommunen.

Niclas Persson (MP) berättade att hemlöshetens dag är viktig om inte annat för att sätta lite fart på politikerna så att saker inte fastnar på vägen i kommunen, för Örebro kommun är en stor organisation och det händer att saker fastnar men en sådan här dag lyfter upp det som är viktigt och kan hjälpa till att skynda på saker.
Förebyggande åtgärder är det som är det viktigaste speciellt att det inte blir fler unga som blir hemlösa utan att hemlösheten kan minska istället för att öka.
Niclas Persson vill se att de som söker en plats på härbärget också ska få en kontakt med socialtjänsten och en möjlighet att börja ta itu med sina problem för att ordna upp tillvaron och en väg som Niclas Persson funderar på är att hja en kostnadstrappa för kommunen när det gäller platser på härbärget, ju fler nätter samma person är på härbärget desto dyrare ska det bli för kommunen för att se till att kommunen faktiskt gör någonting när de ser att det börjar bli dyrt.
- För då kommer kommunen till slut se att det fungerar inte att man har en individ som i två veckors tid eller ännu längre, flera månader bor på härbärget sa Niclas Persson.

17 oktober finns stadigt i almanackan.

Per-Åke Sörman (C) berättade att det är bra att den här dagen finns och 17 oktober finns med i hans almanacka och det är ett bra tillfälle att få lite fokus på frågan om hemlöshet vilket är bra.
Det har hänt lite det senaste året berättade Per-Åke Sörman, missbruks boendet har de fått fart på efter att det låg i dvala i ett år, men nu är det snart klart och de tog för ett par veckor sedan beslut om uppsökande verksamhet.
Den uppsökande verksamheten kommer att vara i centrala Örebro och där tar kommunen hjälp av det civila samhället och det är resultat av en stor utredning som har gjorts. När det gäller samverkan inom kommunen så var Per-Åke Sörman av åsikten av att stuprör finns det jämt i kommunala organisationer men det går att lösa så länge som de olika delarna pratar med varandra.
- Lyft luren, ta tag i bordsgrannen så löser vi det här, prata med varandra så fixar man oftast en hel del saker och ting men tror man att man gör det via stuprör så är det fel väg att gå sa Per-Åke Sörman.

Stor publik i år.

Carina Dahl, ombudsman Verdandi, berättade att de i år hade lyckats nå ut på ett bättre sätt om att den här dagen skulle vara så de hade haft många som kommit förbi och så hade de olika föreningarna ställt upp också.
Carina Dahl berättade när det gäller bristen på statistik om hemlöshet att många som de i föreningarna känner som är hemlösa de vill inte ha kontakt med myndigheter för att de har tappat tron på att få någon hjälp den vägen och det gör då att myndigheter som för statistiken vet inte om dem.
På frågan hur man kan rätta till det blir svaret att hon faktiskt inte vet men Carina tror att det nya med uppsökande verksamhet kan vara en bra väg att gå för att få de som sover på en parksoffa att få kontakter med samhället igen på något sätt, kanske komma till en daglig verksamhet eller i alla fall få tillbaka lite kontakt med samhället.
- Man har liksom tappat förtroendet för samhället i stort, sedan länge tillbaka så jag tror att om man verkligen bedriver en kontinuerlig uppsökande verksamhet och visar att man menar allvar med att man vill hjälpa enskilda människor utifrån deras behov så tror jag att det är en framgångsfaktor sa Carina Dahl.


Tillbaka

Kommentarer:

Lämna en kommentar