×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:
De senaste 5 videona.

En liberal visionsbudget.


Moderaternas budget inför 2020.


Konsert i Betelkyrkan för världens barn.


Örebros första pumptrackbana invigd.


Du hitter fler videos under menyn Video.


  Publicerat: 2018-08-21  

Christer Nylander (L) på besök i Örebro.

Christer Nylander (L) på besök i Örebro.

Idag besökte Christer Nylander Örebro och Stortorget där han samtalade med Johan Pehrson förutom att träffa väljare vid valstugan.
Johan Pehrson och Christer Nylander hade tidigare på dagen också besökt Örebro universitet för att diskutera lärarutbildningen.


© 2018 Johan Gullberg - knytpunkt.com
4 Klickbara bilder.

Christer Nylander (L) på besök i Örebro. Idag besökte Christer Nylander Örebro och Stortorget där han samtalade med Johan Pehrson förutom att träffa väljare vid valstugan.
Johan Pehrson och Christer Nylander hade tidigare på dagen också besökt Örebro universitet för att diskutera lärarutbildningen.

Lärarutbildningen är viktig för skolan.

Christer Nylander fick börja sitt samtal med Johan Pehrson med att prata om lärarutbildningen och en av sakerna han tog upp var att det måste bli svårare att komma in på lärarutbildningen, det behöver vara lika svårt och lika attraktivt att komma in på lärarutbildningen som det idag är att komma in på läkarutbildningen för om de utbildningarna blir lika attraktiva så kommer landet att få de bästa lärarna också, idag så kommer många in på lärarutbildningen utan att ha den baskunskap som krävs och då sänks kvaliteten på utbildningen för alla elever och där vill Christer Nylander se en förändring och Örebro Universitets idé att fokusera på mötet med eleverna är en klok tanke sa Christer Nylander för att det räcker inte med bara ämneskunskapen för lärare de behöver också ha en skicklighet i mötet med eleverna.
- Det är ju i själva mötet mellan lärare och elev som det stora händer, där kunskapen förs över från en person till en annan. sa Christer Nylander.

Vill införa mobilförbud på alla skolor.

Liberalerna vill införa ett nationellt mobilförbud på skolor och Christer Nylander sa bland annat att det finns för många som lägger för mycket fokus på sin mobil istället för på lektionen och att mobiler kan vara en distraktion och där hänvisade han också till sig själv och andra vuxna att det är alldeles för lätt att ta upp mobilen för att kolla vad som har hänt nu och därför är det viktigt att få bort mobiltelefonerna från klassrummen.
- Vi märker ju själva vi som har en mobiltelefon att man hela tiden blir störd i sin uppmärksamhet, man hela tiden tittar om det händer någonting. sa Christer Nylander.

Kunskapsresultaten är viktigast i skolan.

Vi fick en intervju med Christer Nylander och där berättade han bland annat att kunskapsresultaten är det som han ser som viktigast i skolan, om det är ett tydligt fokus på kunskap så kommer fler att lyckas i skolan mot idag sedan så är det naturligtvis också viktigt med bra lärare och ordning och reda i klassrummet så att det finns en bra miljö att få kunskap.
Läroplanen behöver också bli tydligare och att fokus även där ligger på faktiska kunskaper och att vi har motiverade elever som vill lära sig.
- Det är faktakunskaper och kunskaper som man siktar på i skolan men i grunden så handlar det om att elever som vill lära sig någonting. sa Christer Nylander.

En statlig skola.

Liberalerna vill att skolan ska bli statlig igen för att utjämna skillnaderna som idag finns mellan olika kommuner.
Barn ska inte behöva ha oturen att födas i en kommun som inte satsar på skolan, skolan ska inte vara ett lotteri och därför behöver den få statligt huvudmannaskap så att det går att få skolan mer likvärdig och också höja statusen på skolorna.
Idag så behöver kommunerna som har huvudmannaskapet för skolan arbeta för att hitta fler kompetenta lärare och att få fler at vilja bli lärare för lärarbristen är ett av de största problemen för skolan framöver så det är den största utmaningen just nu.
- Vi har ett jättestort problem med lärarbristen, vi kommer att sakna tiotusentals lärare de närmaste åren så att alla kommuner måste nu jobba med att göra läraryrket mer attraktivt. sa Christer Nylander.


Tillbaka

Kommentarer:

Lämna en kommentar